ministerie lnv

Ministerie LNV vraagt veehouders om mee te denken

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft NMV gevraagd om onderstaande onderzoeksgroep bij onze leden onder de aandacht te brengen. Aarzel niet, meld je aan!

Ben jij veehouder? En wil je met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meedenken over actuele thema’s in de veehouderij? Meld je dan aan voor de LNV Community. Dit is een besloten online onderzoekscommunity waar 150 veehouders een half jaar lang met elkaar én met het ministerie van LNV in gesprek gaan.

Als lid van de LNV Community denk je elke maand mee over thema’s die jou raken, zoals verduurzaming, dierenwelzijn en de positie van de boer. Wij gebruiken de opbrengst uit deze gesprekken om voorstellen en adviezen van het ministerie beter te laten aansluiten op de praktijk. Als communitylid kun jij dus echt invloed hebben op beleid.

We zijn op zoek naar houders van:

  • Melkkoeien of jongvee
  • Vleesrunderen of vleeskalveren
  • Varkens
  • Leghennen of vleeskuikens
  • Melkgeiten

Interesse? Meld je vóór 1 juni aan via www.lnvcommunity.nl. Er is maar een beperkt aantal plaatsen in de community beschikbaar. Uit alle aanmeldingen zal ministerie LNV een zo divers mogelijke groep selecteren.

Begin juni hoor je of je één van de leden van de LNV Community bent geworden.

Let op! Heb je specifieke ideeën over de omslag naar kringlooplandbouw? Meld je dan aan bij het Doe Mee Loket: www.omslagnaarkringlooplandbouw.nl/loket

Tags:
,