PAS melders, MOB, locatiegegevens

Minister wil adressen PAS-melders aan MOB geven

PAS-melders ontvingen op 22 februari jl. een brief van de minister waarin ze aangeeft dat ze volgens de uitspraak van de Raad van State de locatiegegevens van hen gaat delen met de MOB.

In deze brief werd verwezen naar een later besluit van 4 maart gericht aan de MOB. Volgens de minister wordt uw adres niet gepubliceerd als u serieuze bedreigingen ondervindt. Nu kunt u, omdat de juridische trein al vanaf 2019 rijdt, voor 18 maart in beroep gaan en een voorlopige voorziening bij de rechter vragen. Hiervoor moet twee keer griffierecht betaald worden en de rechtbank zal de minister én belanghebbenden, dus óók de MOB, informeren.

Keerzijde
Met een traject naar de rechtbank koopt u een beetje tijd. En u staat sterker als u destijds in 2019 gereageerd hebt tegen deze WOB. Maar de keerzijde is dat uw adres dan ook gedeeld wordt, zodat er handhavingszaken tegen u opgestart kunnen worden. Veel bedrijven zijn in 2019 ten onrechte niet zelf geïnformeerd, maar uitsluitend de adviseur die de melding deed. Dat had niet zo gemogen.

Met deze actie crëeert de MOB een coöperatie met winstoogmerk voor zichzelf. Niet voor koeien melken, maar met een verdienmodel terend op proceskostenvergoedingen verkregen door bezwaar- en beroepsprocedures.

Provincies
De provincies hebben laten weten dat ze het PAS niet gaan handhaven, omdat er concreet zicht op legalisatie is. De NMV vindt dat niet meer dan terecht, omdat de overheid verantwoordelijk is voor de vervelende situatie.

Intern salderen

In tussentijd is duidelijk geworden dat voor iedereen die intern saldeert, geen natuurvergunning nodig is. Volgens bijvoorbeeld Damen Legal kan het voor uw rechtszekerheid toch verstandig zijn, om niet alleen uw omgevingsvergunning op orde te hebben maar ook een natuurvergunning aan te vragen.

Provincies kunnen dan een ‘positief weigeringsbesluit’ nemen. Een onherroepelijk positief weigeringsbesluit legt de aangevraagde situatie vast op basis van de geldende AERIUS-versie. Toekomstige wijzigingen in AERIUS hebben dan geen gevolgen voor de betrokken activiteit, volgens de minister.

De NMV adviseert u om erop alert te zijn dat informatie/contacten met overheid over u gewobbed kunnen worden. Stem daarom uw situatie af met uw adviseur. Elke (bedrijfs) situatie is anders.

https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/besluiten/2021/03/04/besluit-openbaarmaking-gegevens-pas-meldingen