Miljoenendans

De nevelen van Prinsjesdag zijn opgetrokken en bij het analyseren van de Miljoenennota zien we dat de landbouw er wel erg bekaaid vanaf komt. Alleen al de voorgenomen afschaffing van de landbouwregeling voor de omzetbelasting.

Een paar dagen na Prinsjesdag gaf Van Dam in het Financieel Dagblad aan dat hij een andere focus in het beleid wil aanbrengen. Volgens Van Dam is de agro-sector kwetsbaar door de sterke oriëntatie op het buitenland. Door de schommelingen van de prijzen en de Russische boycot hebben de zuivel-, vlees- en tuinbouwsectoren het zwaar gekregen. ‘Concurrentie puur op prijs en volume is geen recept voor duurzame groei’, aldus Van Dam. Tot zover zijn wij het met hem eens.

Maar het was de politiek die ervoor zorgde dat er een exportverbod naar Rusland werd uitgeschreven voor onze producten, het was de politiek die indirect voor verantwoordelijk is voor de overproductie aan melk. Door de slechte marktomstandigheden zijn veel ondernemers de afgelopen jaren in financiële problemen gekomen. Een groot aantal is door de bank ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer. Van Dam vindt dat we moeten inzetten op kwaliteitsgroenten en -zaden en hij vindt ook dat de agro-industrie voorrang moet krijgen bij internationale handelsmissies. Als NMV plaatsen we hier toch wel een aantal kanttekeningen bij.

Onze agrarische industrie en onze kennisinstituten zouden er niet zijn geweest zonder onze sterke primaire sector. De één kan niet zonder de ander! Die primaire sector produceert smaakvol en kwalitatief hoogwaardig voedsel met veel voedingstoffen, vitaminen en mineralen. Goed voedsel zorgt voor gezonde mensen; dat kwam heel duidelijk naar voren op ons Bodemsymposium in Brabant. Daar viel ook de term grondgebonden mest. Een natuurlijke kringloop hebben we al in de landbouw en die willen we niet verkwanselen aan partijen die goede sier willen maken met mono-vergisting.

Bij dit proces worden de waardevolle stoffen uit de mest omgezet in gas. Vervolgens wordt de bodem opgezadeld met digestaat. Dit leidt ertoe dat de kwaliteit van de gewassen, en daarmee indirect de gezondheid van onze veestapel, op het spel wordt gezet. De Nederlandse Akkerbouwers Vakbond (NAV) heeft al laten weten dat akkerbouwers geen digestaat op hun grond willen. Deze vorm van circulaire economie is niet duurzaam en ook niet gezond omdat een vergister een broedstoof is voor Salmonella en andere thermoresistente bacteriën.

De zuivel heeft niet voor niets strooisels als boxcompost verboden omdat door de aanwezigheid van thermoresistente bacteriën de kwaliteit van de melk werd bedreigd. We kunnen ons beter richten op het verbeteren van de kwaliteit van de mest door bijvoorbeeld zaagsel te vervangen door gemalen stro, mestmixen met luchtbellen enzovoort. Een versterking van de natuurlijke kringloop is veel duurzamer dan het onttrekken van goede bestanddelen aan de mest.

De NMV vraagt de staatssecretaris dan ook om een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar het verdienmodel van boeren in relatie tot het bodemleven en de grondwaterkwaliteit. Dat zou een goede besteding zijn van de vele miljoenen die hij via het opheffen van belastingmaatregelen onttrekt aan de sector. Want inkomen daar draait het om!