NMV-bijeenkomst N-Holland

NMV-bijeenkomst N-Holland | 25 feb | Spanbroek

Melkveehouders van harte welkom op de NMV-bijeenkomst in Spanbroek N-Holland op 25 febr.
Het thema van deze avond:

WATER ONZE VERBINDENDE FACTOR!

Bij de waterschapsverkiezingen in maart 2019 deden we gezamenlijk mee als partij “Natuurlijk

BBW”. Na het verlies van 1 zetel zit alleen Elly Koning nog in het waterschapbestuur. Welke

koers gaan we varen op weg naar meer zetels bij de volgende verkiezingen? Wat is de laatste

stand van zaken? Graag nodigen we u uit om hierin mee te praten.

 

PROGRAMMA:

Update van NMV met o.a. het laatste stikstofnieuws

Terugblik op verkiezingen – Marius Kesteloo – voorzitter NMV N-Holland

De rol van BBW in het waterschap – Elly Koning – fractievoorzitter “Natuurlijk BBW”

Actuele zaken vanuit commissie Water & Wegen – Ronald van Schoorl – nieuw commissielid

Belangrijke onderwerpen landelijk gebied – Siem Jan Schenk – HHNK DB-lid en portefeuillehouder

     – Nieuw belastingstelsel; waterschapheffing omhoog?        – Kaderrichtlijn water, Nederlands of Brussels beleid

     – Verzilting, hoe kunnen wij dit terugdringen                    – Veenweideproblematiek, de rol van het HHNK

     – Baggerbeleid


Datum dinsdag 25 februari

Aanvang 20.00 uur

Locatie café ‘t Koetje, Zandwerven 29, 1715 KM te Spanbroek

Van harte welkom op deze interessante avond!
Bestuur NMV Noord-Holland

PS: NMV organiseert dit voorjaar ook bijeenkomsten in Overijssel, de driehoek Friesland, Groningen, Drenthe en in het midden van het land. 

Onder andere: https://nmv.nu/nmv-bijeenkomsten-ammoniakemissie/ Voor meer informatie over de bijeenkomsten check onze website of houd de ledenberichten in de gaten.