Melkveehouders ontvangen hun geld terug van ZuivelNL

NMV heeft de afgelopen jaren regelmatig bij ZuivelNL gevraagd naar de status van de overgebleven gelden van het fosfaatreductieplan. ZuivelNL is een interbranche-organisatie voor de melkveehouderij, die wordt gefinancierd door 0,05 cent per 100 kg melk in te houden op uw melkgeld. Daarnaast draagt de zuivelindustrie 0,02 cent per 100 kg melk af aan ZuivelNL. Maar eigenlijk betaalt u dat natuurlijk ook. Dat is de reden waarom wij het zo belangrijk vinden dat overgebleven gelden weer terugvloeien naar de sector. De begroting die zij normaal gesproken hebben, mogen zij aanwenden ten gunste van onderzoek voor en ontwikkeling van onze sector. Tijdens het fosfaatreductieplan heeft ZuivelNL als organisatie een belangrijke rol gespeeld, waardoor de kosten hoog opliepen. Hiervoor is in 2017 eenmalig nog eens een extra heffing op melkgeld gekomen, van 0,18 cent per 100 kg melk. Dit was bedoeld om de fosfaatreductieregeling te bekostigen. Van die gelden is 11 miljoen euro overgebleven. NMV vindt het belangrijk dat de melkveehouders dit geld terug ontvangen, en heeft hier dan ook druk op gezet binnen ZuivelNL.

 

Ook gestopte melkveehouders behouden recht op teruggave

ZuivelNL maakte deze week bekend dat zij deze gelden begin 2020 terug gaat betalen aan melkveehouders. Het komt neer op een bedrag van 0,08 cent per 100kg melk. Ondanks dat de pijn van het fosfaatreductieplan nog steeds voelbaar is, is NMV blij dat ZuivelNL nu de enige juiste stap zet. Bent u inmiddels met uw bedrijf gestopt? Of kent u boeren die in de tussentijd gestopt zijn? Tot 1 juni 2020 kunt u zich melden bij de zuivelorganisatie waar u in 2017 aan leverde. Attendeert u ook gestopte melkveehouders in uw omgeving hierop? NMV heeft er altijd voor gepleit dat deze gelden terug betaald moeten worden aan de melkveehouders. Daarnaast maken we ons hard voor een representatieve vertegenwoordiging van melkveehouders binnen deze belangrijke organisatie, óók dat begint zijn vruchten af te werpen.


Lidmaatschap NMV ZuivelNL

NMV heeft eerder dit jaar haar lidmaatschap bij ZuivelNL opgeschort. De huidige stand van zaken is dat we een juridische brief aan hen hebben gestuurd, waarin wij verzoeken om de toezegging dat op het moment dat ZuivelNL keuzes maakt waar wij als NMV niet achter kunnen staan in het belang van onze leden, wij per direct het lidmaatschap op kunnen zeggen. Wij houden bij voorkeur het lidmaatschap in stand omdat ZuivelNL van meerwaarde moet worden voor de melkveehouderij. Het is daarom belangrijk dat melkveehouders daar goed in vertegenwoordigd blijven. NMV laat daar graag de stem van onze leden horen, maar het mag nooit nadelige gevolgen voor onze leden hebben.

Lees ook: Opzegging-lidmaatschap-zuivelnl