rapportcijfer vakbonden

Melkveehouders bedankt voor de hoge waardering!

Het rapportcijfer van 7.6 is een mooie opsteker voor NMV. Stemmers bedankt! Samen gaan we voor een mooie en sterke sector!

Maar wat voor ons echt belangrijk is, is het behoud van de Nederlandse melkveebedrijven in Nederland. Want zodra de Nederlandse melkveehouder niet meer kan leven van zijn beroep, kunnen burgers  geen gebruik meer maken van de tot nu toe, zo normaal lijkende zaken. Denk aan kwaliteitsmelk en kaas zonder antibiotica en andere schadelijke toevoegingen. Daarom strijdt NMV voor de belangen van de Nederlandse Melkveehouders.

Persbericht

Leden geven boerenorganisatie LTO een onvoldoende

Leden van de land- en tuinbouworganisatie LTO geven hun eigen organisatie een onvoldoende. ‘Provinciaal wordt er door LTO veel op de wal gesleept, maar landelijk ontbreekt het aan een door leden gedragen visie’, stelt oud-LTO vakgroepvoorzitter melkveehouderij Jan Cees Vogelaar. Dat blijkt uit een groot landelijk onderzoek van agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy in opdracht van Agrio uitgeverij, waaraan 1968 boeren hebben deelgenomen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De leden geven ZLTO een 5,0, LTO Noord en LTO/NOP een 5,4 en de LLTB een 5,7. De fusie-organisatie POV scoort iets beter, maar alleen de sectorale belangenbehartigers Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Dutch Dairymen Board en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) scoren boven een 7.
  • 47 procent van de deelnemers aan het onderzoek is lid van een LTO-organisatie.
  • De NMV en NAV krijgen ook ruim 2 punten meer op een schaal van 10 ten opzichte van de LTO-organisaties voor promotie van mijn sector, communicatie naar de leden toe, toekomstvisie voor mijn sector, toekomstvisie op de landbouw in het algemeen, het aanvoelen van wat er ‘leeft en speelt’ onder de leden en belangenbehartiging.
  • Leden van LTO waarderen alleen belangenbehartiging op regionaal niveau (6,4) en deskundigheid van de regionale bestuurders (6,2) hoger.
  • De eigen bestuursleden van LTO geven op de verschillende onderdelen hun eigen organisatie een krappe 6 en voor bijvoorbeeld het aanvoelen van wat er leeft en speelt onder de leden een 5,9.
  • 13,8 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegden in de afgelopen vijf jaar hun lidmaatschap van LTO op.
  • Van de ruim 52 procent van de deelnemers die geen lid is van een LTO-organisatie, geeft 35 procent aan nooit (meer) lid van een LTO-organisatie te worden. Niet-leden zijn wel over te halen wanneer LTO duidelijker stelling neemt en beter doorpakt op belangrijke thema’s (24%), aan betere landelijke belangenbehartiging doet (19%) en beter luistert naar leden (13%).

Verantwoording onderzoek

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd in januari 2019 door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen in opdracht van Agrio uitgeverij. De opzet en vragen zijn van tevoren voorgelegd aan en gelezen door de belangenorganisaties, waarbij LTO zijn vertrouwen in de onderzoeksopzet heeft uitgesproken. Het onderzoek is toegestuurd aan 18.500 boeren uit de databases van Agrio en Geelen Consultancy en digitaal verspreid via de websites van Agrio onder met name melkveehouders, akkerbouwers, varkens- en pluimveehouders; de doelgroepen waarop Agrio zich via haar media richt en over een adequate en actuele database beschikt.