Derogatie Fosfaatplafond Stikstofplafond

Melkveehouderij onder alle productieplafonds! Derogatie?

Grote inspanningen melkveehouderij; onder alle productieplafonds! Eind januari maakte het CBS de laatste prognose van de productiecijfers in 2019 bekend. Alle cijfers staan op groen. De voorlopige fosfaatproductie over 2019 is 75,1 miljoen kilogram fosfaat. Dat is 9,8 miljoen kilogram onder het landelijke productieplafond. Een behoorlijk verschil dat te verklaren is door de excretieforfaits die nog niet zijn aangepast. Kortom: de Nederlandse koeien produceren gemiddeld efficiënter dan de excretieforfaits doen voorkomen. Vanuit NMV zijn we dan ook voorzichtig positief gestemd over de derogatie. Wat ons betreft moet het om het doel, de waterkwaliteit draaien. Het is voor ons onverkoopbaar dat met zo’n lage fosfaatproductie én zoveel inspanning van onze sector de derogatie niet verleend zou worden.

Het feit dat de koeien efficiënter produceren dan de excretieforfaits doen voorkomen heeft ook  te maken met de resultaten uit het voerspoor, waarbij er een fosforverlaging in voer is bewerkstelligd. Iets wat niet in de excretieforfaits terug te zien is. De forfaits werden nog niet aangepast, omdat er meer fosfaatrechten in de markt waren dan het fosfaatproductieplafond in voorziet en er in theorie anders een overschrijding van het productieplafond plaats zou kunnen vinden. NMV denkt dat de weg nu vrij ligt om de forfait wel aan te passen, zeker gezien het feit dat de stikstofproductie ook een positieve trend laat zien.

Stikstofproductie

Het stikstofplafond is voor het eerst in jaren weer gewaarborgd, de voorlopige cijfers geven aan dat er in 2019 280,6 miljoen kilogram stikstof uit mest door de melkveehouderij is geproduceerd. Dat was een jaar eerder, 2018 nog 289,9 miljoen kilogram. Hiermee komt de melkveehouderij ook wat betreft het stikstofproductieplafond van 281,8 gunstig en onder het plafond uit. Omdat het voorlopige cijfers zijn, kunnen de uiteindelijke definitieve productiecijfers nog enkele procenten verschillen met deze cijfers.

Derogatie

Volgens ons staat niets de derogatieverlenging nu nog in de weg. Helaas kunnen we op dit moment toch nog geen zekerheid geven over de derogatieverlenging, terwijl u in feite nu al wel een bemestingsplan moet maken en rekening wilt houden met uw teeltplan. Van het ministerie begrepen wij dat zij momenteel in gesprek zijn met de Europese Commissie, en dat deze zoals het nu staat begin maart met een oordeel komt. Of de cijfers over de uitgegeven fosfaatrechten in overeenstemming zijn met het productieplafond, één van de eisen die de Europese Commissie stelde aan Nederland, worden binnenkort bekend gemaakt.

NMV is dus voorzichtig positief gestemd over de derogatie. Wat ons betreft moet het om het doel draaien, dat is de waterkwaliteit. Het is voor ons onverkoopbaar dat met zo’n lage fosfaatproductie én zoveel inspanning van onze sector de derogatie niet verleend zou worden.