gecombineerde opgave 2020

Melkvee.nl: NMV tegen verplichte weidegang

NMV-voorzitter Harm Wiegersma is het eens met LTO dat weidegang niet verplicht maar gestimuleerd moet worden. „We gaan onszelf met verplichte weidegang uit de markt prijzen.”

„Bij een goede financiële prikkel wil iedere boer wel doen aan weidegang. Op de enkeling na, waar het weiden dus niet beter is voor de koeien. Bij ons lopen de koeien zeker zes maanden per jaar buiten. Maar ik ken bedrijven waar dat niet mogelijk is”, zo stelt Wiegersma.

De vragen die hij zichzelf stelt zijn: „Wat is weidegang dan? Welke dieren moeten naar buiten? En wanneer? En het belangrijkste, is de koe er altijd bij gebaat?

Onderscheiden op de markt

Een andere vraag van zowel de NMV-voorzitter als de voorman van LTO, Kees Romijn, is of de consument werkelijk belang hecht aan weidegang. Wiegersma: „Een groot deel van onze melk gaat over zee, naar landen waar ze niet om weidegang vragen. Hoe gaan we ons als exportland onderscheiden, meer geld vragen voor onze producten? Het zal duurder zijn.”

De NMV voorzitter weidt zelf zijn koeien, ‘omdat het past’, maar wil vooral aangeven dat de politieke bewindslieden reëel moeten zijn. „Stimuleer weidegang vanuit de markt.”

LTO reageerde net als de NMV tegen een verplichting op weidegang: ‘Weidegang mogelijk verplicht in wet’.

Bron: Melkvee.nl

Melkvee.nl: NMV en LTO tegen verplichte weidegang