Melkvee.nl: NMV geeft aan dat fosfaatrechten geen garantie zijn voor behoud derogatie

NMV wil geen fosfaatrechten, maar zet zich in voor grondwatermonitoring per bedrijf. Zolang het niet zeker is of de invoering van fosfaatrechten ervoor zorgt dat Nederland de derogatie behoudt, verzet de NMV zich tegen fosfaatrechten.

Dat was de boodschap die Klaas Wolters, vice-voorzitter van NMV, uitsprak tijdens een informatiemiddag in Venray over mestwetgeving.

‘Uiteindelijk gaat het in Brussel om het halen van opgelegde milieudoelstellingen. Er zijn nog veel vragen of fosfaatrechten daar echt aan gaan bijdragen en of we na invoering ervan derogatie kunnen behouden. Bovendien is de invoering van fosfaatrechten een veel te generiek beleid, wij bepleiten een doelbeleid.’

Grondwatermonitoring per bedrijf

Wolters doelde daarmee op het recent gelanceerde idee van NMV om grondwatermonitoring per bedrijf in te voeren om daarmee fosfaat- en nitraatuitspoeling in beeld te brengen. Op deze plannen kwam al de nodige kritiek of een dergelijk systeem wel uitvoerbaar is. ‘Met grondwatermonitoring beloon je veehouders die verantwoord werken pas echt. In België werkt dit systeem ook heel goed’, weerlegt Wolters de kritiek.

Koerswijziging na bestuurswisseling

Wolters beaamde dat NMV in eerste instantie wel net als LTO, NZO en NAJK achter de invoering van fosfaatrechten stond, maar dat er na een bestuurswisseling halverwege vorig jaar een andere koers werd ingezet. ‘Veranderingen van inzichten’, aldus Wolters, die de nieuwe visie niet volledig wil afwentelen op de personele wisselingen binnen het dagelijks bestuur van NMV.

‘Naarmate we meer te horen kregen over hoe fosfaatrechten eruit zouden komen te zien, kregen we steeds meer twijfels over het nut en de kans van slagen. Daarom hebben we op een gegeven moment een ander standpunt ingenomen en zien we invoering van fosfaatrechten niet zitten.’

Bron: Melkvee.nl