Maatregelen vogelgriep

Sinds vorige week heeft staatssecretaris van Dam aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Voor pluimveebedrijven geldt een aangescherpte bezoekersregeling.

Vooralsnog zijn deze maatregelen niet van toepassing op melkveehouderijbedrijven. Toch adviseren wij u om de gebruikelijke hygiënemaatregelen zorgvuldig in acht te nemen. Zodra er een verandering in deze situatie optreedt brengen wij u op de hoogte. Wij raden u aan de NMV-website goed in de gaten te houden.

(Aanvulling 24-11-2016)
Er geldt ook een jachtverbod op watervogels waaronder ganzen. Het jachtverbod houdt in dat alle jacht, populatiebeheer en schadebestrijding van in het wild levende dieren die de watervogels kan verstoren, voorlopig verboden is. Dat terwijl er verschillende provinciale verordeningen zijn waarbij het nog toegestaan is om ganzen te doden en vooral bij schade aan landbouwgewassen.

Het Faunafonds heeft ons daarom ook gevraagd hun informatie te delen m.b.t. schadetegemoetkoming.
Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet de grondgebruiker aantonen dat hij zo veel mogelijk heeft gedaan om de faunaschade te voorkomen en beperken. Het Faunafonds toetst niet op adequaat gebruik van de machtiging of ontheffing als hiervan door een jachtverbod geen gebruik gemaakt kan worden

Klik op link voor meer info over jachtverbod en tegemoetkomingen http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/nieuws/jachtverbod-en-tegemoetkomingen/