schouten stikstof problematiek

Luchtje aan ammoniakbeleid

Waar de reactie van de minister op het advies van de commissie Remkes nog mee leek te vallen tijdens de persconferentie, blijkt bij bestudering van de bijbehorende Kamerbrief dat de boeren er, zoals het nu staat, bekaaid afkomen. Althans, dat is onze eerste interpretatie, want veel duidelijkheid geeft de brief vooralsnog niet. Sterker nog, de brief roept meer vragen op dan dat het antwoorden of duidelijkheid geeft. Dit is dan ook de reden dat NMV samen met onder andere LTO, ZuivelNL, NAJK en andere belangenorganisaties een brief naar de minister gestuurd hebben waar uiteindelijk 80 vragen neergelegd zijn, ter verduidelijking van de brief. In de brief worden fosfaatrechten namelijk gekoppeld aan het verminderen van stikstofdepositie, iets wat voor NMV ontoelaatbaar is. De minister wil rechten innemen wanneer er extern gesaldeerd wordt of bedrijven gesaneerd worden, wat inkrimping van de veestapel betekent. Terwijl fosfaatrechten nooit zijn ingesteld om de natuurdoelen te behalen, uitsluitend om te voldoen aan de nitraatrichtlijn en afspraken die gemaakt zijn rondom derogatieverlening.

Effectiviteit maatregelen
NMV vraagt zich daarbij sterk af wat de effectiviteit van het gevoerde beleid is. Wij hebben nadrukkelijk gevraagd om inzicht in de resultaten die dusver geboekt zijn. Hoe kan het dat de veehouderij al 66% stikstof gereduceerd heeft ten opzichte van de jaren ’90, maar dat natuurherstel in de resultaten achterblijft? Ook de rekenmodellen moeten wat ons betreft tegen het licht gehouden worden, voordat de rekening eenzijdig aan de boer gepresenteerd wordt. De brief van Schouten lijkt in onze ogen daarbij geenszins een logische reactie op het voorstel van Remkes, maar zelfs veel verder te gaan. De voorstellen van de minister moeten sowieso de Tweede Kamer nog door, en wij verwachten dat de brief nog een stevige metamorfose zal ondergaan voordat hij naar wetgeving en beleid vertaald zal worden. NMV zet daar in ieder geval sterk op in de komende tijd, waarin wij nauw samenwerken met verschillende sectorpartijen. Samen zullen wij een vuist maken waarbij we een sterfhuisconstructie voor onze boeren nooit accepteren!