Lid worden | donateurs

Inschrijfformulier voor donateurs

Ik wil donateur worden voor: (min. € 95,-)
Beroep:


Contactgegevens
Naam (verplicht):
Voorletters (verplicht):
manvrouw
Bedrijfsnaam (indien van toepassing):
Straat en huisnummer (verplicht):
Postcode (verplicht):
Woonplaats (verplicht):
Telefoon (verplicht):
Mobiel nummer:
E-mail (verplicht):
Geboortedatum (verplicht):


Op welke wijze wilt u de contributie betalen?
na toezenden van notavia automatische incasso met een korting van € 5


Ik ga akkoord met de voorwaarden van het NMV-lidmaatschap

Donateurs

Mensen die zich betrokken voelen bij de melkveehouderij, maar zelf geen melkveehouder of jongvee opfokker zijn, kunnen zich bij de NMV aansluiten als donateur. Donateurs mogen meepraten op ledenbijeenkomsten, ontvangen het ledenblad Koebont, maar hebben geen stemrecht.
Donateurs bepalen zelf hun jaarlijkse bijdrage (minimaal € 95,-).

PAS anoniem