Ledenbarbecue bij proefboerderij Zegveld!

NMV nodigt haar leden van harte uit voor de ledenbarbecue in combinatie met een bezoek aan proefbedrijf Zegveld. Wij ondersteunen dit proefbedrijf. Daarom bieden we onze leden de kans dit bedrijf te bezichtigen en te informeren over de laatste onderzoeksresultaten.

Datum:           20 september 2017
Tijd:                10:00 – 15:30 uur
Locatie:           Proefboerderij Zegveld Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld

Deze dag presenteren we de volgende onderwerpen:

–      Nieuwe inzichten omtrent mesttoediening
–      Stoppen van bodemdaling met name in het veenweidegebied
–      Actualiteiten omtrent weidegang

Rond het middaguur staat er een heerlijke barbecue voor onze leden klaar. Daarna bekijken we de resultaten van de onderzoeken in het veld en op het proefbedrijf.

Uiteraard brengen we onze leden op de hoogte van actuele zaken en kunnen zij in gesprek met het dagelijks bestuur en regiobestuurders.

Deze dag is voor leden, partners en meewerkende gezinsleden. Zij hebben een uitnodiging ontvangen. In verband met de catering is opgave gewenst.

 

Goed om te weten...
Dit najaar organiseert NMV ook een ledenbijeenkomst voor Noord- en Noordoost-Nederland. Informatie volgt…