Leden bedankt! Samen sterk 

Beste leden,

Hartelijk dank voor het massaal indienen van bezwaarbrieven tegen het openbaar maken van fosfaatrechten. Uw bezwaren en onze brieven naar minister LNV en EZ hadden effect.
Minister Schouten besloot om de publicatie op te schorten.

Fijn dat jullie de moeite namen om de NMV-voorbeeldbrief in te vullen en door te mailen naar het ministerie.

We willen met onze argumenten bereiken dat de gegevens van melkveehouders niet worden blootgelegd. Want de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt voldoende ruimte om gezinsbedrijven in de veehouderij te beschermen. Bovendien vallen fosfaatrechten niet onder staatssteun en hoeven helemaal niet openbaar gemaakt te worden.

Mocht de minister toch beslissen om de gegevens rondom fosfaatrechten te publiceren, dan doen wij wellicht weer een beroep op u. Want NMV, dat zijn we samen.

Wij houden u op de hoogte.

Wilt u de argumenten of onze brieven nalezen?
Klik hier