Landbouw Collectief stikstof impasse Schouten

Landbouw Collectief over vervolgstappen stikstof in gesprek met minister

Het uitgangspunt van het landbouw collectief is dat er geen halve maatregelen genomen worden. De corona crisis bemoeilijkt het om nu tot een akkoord voor de stikstof impasse te komen, niet om de minste reden dat er momenteel überhaupt geen mogelijkheden zijn om op boerenerf te gaan adviseren. Volgende week vindt een overleg plaats waar besloten wordt hoe we nu verder gaan. Wat het landbouw collectief betreft bestaat er nu zo’n bijzondere situatie en zou de discussie rondom stikstof er voor dit jaar uitgehaald moeten worden. De stikstofruimte die vrij komt door corona, zou tijd kunnen kopen voor het stikstofdossier. Met dat voorstel gaat het landbouw collectief dan ook naar de minister; goede maatregelen eerst rustig uitwerken en echt deugdelijk beleid gaan voeren.

De open eindjes met pasmeldingen en beweiden en bemesten licht nu een grote focus, die moeten eerst gelegaliseerd en het ministerie is nu met externe partijen in gesprek om dat trachten te regelen en dat bestaande gebruik te legaliseren.  De maatregelen die uiteindelijk in stikstofdossier worden aangeboden moeten goed worden voorbereid en uiteindelijk in een cafetariamodel wordt aangeboden. Zo kunnen boeren goed en individueel geholpen worden.

Het blijkt dat extern salderen wel op voorhand wordt opengezet voor een maand, iets waar het landbouw collectief sterk tegen in gegaan is. Aanvankelijk was het plan van de overheid extern dat salderen voor een jaar te openen, maar vanuit het collectief wordt dit beschouwd als het paard achter de wagen spannen: ook het extern salderen moet eerst goed worden voorbereid, en dan pas opengezet. Wij willen dat er gewaakt wordt voor leegverkoop van de landbouw. Het landbouw collectief wil dan ook dat er geen externe saldering plaats gaat vinden voordat er een totaaldeal is met het collectief. De coronastikstofruimte zou voor het lopende jaar best mogelijkheden bieden om een en ander beter voor te bereiden, dat is waar we met elkaar keihard op in zullen blijven zetten.

 

Landbouw Collectief blijft in gesprek