Landbouw Collectief stikstof impasse Schouten

Landbouw Collectief blijft in gesprek

Beste leden,

Wat NMV betreft is het Landbouw Collectief (L.C.) de enige partij die namens zijn 13 boerenbelangenorganisaties overlegt met het kabinet over het stikstofdossier. Uiteraard levert NMV actief haar kennis en informatie aan het L.C. Dit in het belang van onze leden. Denk bijvoorbeeld aan het verwaarloosde natuurbeheer, maar ook onze jarenlange kennis op dit vlak draagt hier aan bij. Uiteraard hebben we de antwoorden van het ministerie van LNV op onze brief ook gedeeld met het L.C.

Wilt u meer weten hierover? Kom dan naar onze ledenbijeenkomsten die wij dit voorjaar door het hele land houden. (Houd onze ledenberichten in de gaten en check uw brievenbus of onze website.)

Onderstaand gezamenlijk persbericht is vandaag verzonden naar de media:

PERSBERICHT

Landbouw Collectief blijft in gesprek

Gisteren is het overleg tussen het Landbouw Collectief en minister Schouten en minister president Rutte opgeschort naar aanleiding van een statement van één van de leden van het collectief. Het statement was vooraf niet afgestemd met de voorzitter of de overige 12 leden van het collectief. Het Landbouw Collectief heeft afstand genomen van de uitspraken van FDF.

“We bieden onze excuses aan voor de verkeerde woorden. We hebben goede afspraken gemaakt om gezamenlijk verder te gaan in de onderhandelingen. Alles met het oog op de bal”, aldus Mark van den Oever, voorzitter van FDF.

Er moeten snel oplossingen komen voor de duizenden boeren wiens voortbestaan op het spel staat door de stikstofimpasse. Er moet voortgang worden geboekt. Het is cruciaal dat de vergunningverlening voor boeren die nu in de problemen zitten, of dat dreigen te raken, snel op gang komt. Het Landbouw Collectief is dé partij die onderhandelt namens alle boeren van Nederland om de stikstofimpasse te helpen. Dat zijn dus niet de ketenpartijen of andere stakeholders.