nitraatplan bufferzones

Laat uw stem ook horen over het 7e actieprogramma Nitraat

Geachte leden,

Het is u vast niet ontgaan dat de NMV not amused is over de generieke bommetjes met onwerkbare onredelijke regels die bekend gemaakt zijn en waarmee de waterkwaliteit nauwelijks nog verbeterd kan worden.

Loopt het bij u ook de spuigaten uit? Reageer dan uiterlijk 18 oktober via mail of post.

Achter deze link vindt u een concept modelbrief die u mag gebruiken/wijzigen naar uw eigen situatie en met uw eigen gegevens. Door bijvoorbeeld de geel gearceerde blokken (zichtbaar in Word) te verwijderen als dat in uw geval niet aan de orde is, (geen bouwland, geen zandgrond, geen weidegang, intensief/extensief bedrijf etc) kunt u de brief aanpassen. Lees in ieder geval deze brief en bekijk welke gevolgen het voor u kan hebben.

Het hoeft niet, maar als het u lukt om in beeld te brengen wat het effect voor uw bedrijf is, krijgt de minister een beeld van de te verwachten problemen op het boerenerf. De Minister heeft nog geen berekening van de gevolgen van dit hopeloze plan, die een verregaande inperking van het vrije ondernemerschap tot gevolg hebben.

NMV stuurt ook een reactie. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk gereageerd wordt. U doet toch ook mee! Als u NMV een kopie van uw reactie mailt (info@nmv.nu) dan houden wij een telling bij.

In onderstaande link vindt u meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/06/consultatie-en-milieueffectrapportage-voor-het-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn