NMV | Koudmerken

koudmerken aanmelden tot en met 31 juli 2019

Koudmerken is verboden. Maar dat geldt niet voor melkveebedrijven die voor 1 juni 2019 al koudmerken toepaste op hun bedrijf als koeherkenning.

Om te kunnen blijven koudmerken zal de melkveehouder zich moeten aanmelden voor de tijdelijke vrijstelling. Dat kan nog tot en met 31 juli 2019 op de site van RVO.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/tijdelijke-vrijstelling-vriesbranden       

NMV was verbaasd dat dit op de site van RVO werd vermeld als een tijdelijke vrijstelling tot en met 31 december 2022. Daarom hebben we het ministerie gevraagd om opheldering over de termijn van de vrijstelling en wanneer de vrijstelling vervalt.

Hieronder het antwoord wat wij ontvangen hebben.

Om te voorkomen dat de gewenste uitfasering van de ingreep een open einde krijgt, is in het vierde lid van artikel 7.4 (artikel I, onderdeel C) bepaald dat de vrijstelling vervalt bij overdracht of een andere wijziging in de juridische vorm of structuur van het bedrijf. Daarnaast is in het vijfde lid van artikel 7.4 bepaald dat de vrijstelling geldt tot 1 januari 2023. In aanvulling hierop zal met een algemene maatregel van bestuur worden voorzien in een uitzondering van het verbod op vriesbranden, waarbij wordt uitgegaan van een termijn waarbinnen normaal gesproken sprake is van bedrijfsbeëindiging.

Er staat dus dat de vrijstelling voor de aangewezen doelgroep met deze regeling geldt tot 1-1-23. En dat we nog bij algemene maatregel van bestuur de verdere verlenging ná 1-1-2023 regelen.

Als NMV zullen we de vinger aan de pols houden, zodat er in elk geval een verlenging komt na 1 januari 2023.

Tags: