Kom, we geven de landbouw de schuld

Recent organiseerde uitgeverij V-Focus (G. Rotgers) samen met Vork (J. van Kasteren) een symposium met bovenstaande titel. Hier belichtten wetenschappers en journalisten de avond vanuit hun eigen invalshoek. De landbouw lijkt in allerlei vraagstukken, zowel in de pers als bij de wetenschap, de zwarte piet toegespeeld te krijgen.

De journalisten gaven als onderdeel van het probleem aan dat zij nieuws moeten brengen dat goede kijk- en luistercijfers oplevert; met sensatie gaat dat veel beter dan met positief nieuws dat onvoldoende prikkelt. Veel journalisten wonen daarbij in de Randstad en lijken geen idee te hebben wat er echt op het platteland gebeurt. Er blijkt een groot spanningsveld te zijn tussen scoringsdrift en waarheidsvinding.

Anderzijds werd duidelijk dat de wetenschap, door de opdrachtgever gestuurd wordt in de onderzoeksvraag en daardoor geen aandacht mag besteden aan de contextuele benadering van een probleem. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het dossier waterkwaliteit waar meer bronnen voor nutriënten in water aan te duiden zijn. Zo hoorde NMV aldaar dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de stille trom en zonder nadere toelichting de uitstoot van de riooloverstorten verhoogd had met een factor 4,2 voor stikstof en 10 voor fosfor. Terwijl de emissies veelal jarenlang aan de landbouw werden toegerekend. Maar als iedereen roept dat er steeds meer hoosbuien zijn door de klimaatverandering, gaan de riooloverstorten ook vaker lozen.

Volgens Dr. J. Hanekamp (onderzoeker) bleek ook dat het onderzoek naar de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid onjuist was uitgevoerd. Hij gaf aan dat om die reden grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de conclusies die voortvloeien uit dit rapport.

Het slotadvies van dit symposium was dat landbouworganisaties kritisch moeten zijn over onderzoeken die gepresenteerd worden; Dan kan er een redelijke en faire discussie gevoerd worden. Daarbij willen ze de agrarische sector prikkelen om zelf hun eigen positieve verhaal te vertellen.

Via deze link kunt u nog een kijkje nemen in het symposium “Kom we geven de landbouw de schuld’

Onderstaand een paar weergaven uit de presentaties aldaar gehouden.