koemonitor

Koemonitor, waar zit de pijn

Alle in Nederland geleverde melk moet voldoen aan de Europese hygiëne- en gezondheidsverordening*. Dit in het kader van exportbelangen. Maar op dit moment voldoet Nederland niet aan deze eisen. Om die reden zijn zuivelverwerkers, dierenartsen en de melkveehouderijsector samen op zoek gegaan naar een “eenvoudige en robuuste” oplossing. Zo is “Koemonitor” ontstaan, de opvolger van het oude Koekompas. Uiteindelijk besloot het ministerie van volksgezondheid dat niet de zuivelverwerkers maar de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) de onafhankelijke borging moest gaan uitvoeren. De dierenartsen gebruiken het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) als toetsing. Moet nu alles dubbel?

Het ontwikkelingsproces van Koemonitor, waar ook NMV bij betrokken was, nam nogal wat tijd in beslag. Onderdelen als “Koealert, Koedata en Koekompas” werden ontwikkeld en uitgewerkt. Koealert is het onderdeel waar de wettelijke eisen in geregeld moeten worden, de rest is bovenwettelijk.

Tijdens dit proces hamerde NMV er keer op keer op dat men zich aan het doel moest houden, het wettelijke gedeelte. En dat de Koemonitor praktisch uitvoerbaar diende te zijn. Maar ook dat zuivelverwerkers de Koemonitor niet voortijdig moesten introduceren. Helaas kozen zij er voor om dit wel te doen, met de huidige commotie als resultaat.

Waar zit nu de pijn|

Uiteindelijk besloot het COKZ dat niet de zuivelverwerkers maar de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) de onafhankelijke borging moest gaan uitvoeren. Daardoor is er een probleem ontstaan. Zowel de zuivelverwerkers (via Koealert) als ook de SGD (via BGP, is bedrijfsgezondsheidsplan) willen het wettelijke deel voor hun rekening nemen. NMV is van mening dat alleen de SGD de borging van het wettelijke deel kan en mag doen. Dit om de onafhankelijkheid te bewaken.

Door het probleem wat nu gecreëerd is komen melkveehouders voor dubbele kosten te staan omdat zowel Koealert als BGP uitgevoerd moeten worden. Daarnaast vergt het ook nog eens extra inspanning. Dit alles is volgens NMV onbespreekbaar.

De onrust in de sector is er niet voor niets. Melkveehouders nemen dit niet en zijn het zat. Onze oproep aan de zuivelverwerkers is dan ook: “Willen jullie draagvlak in de sector en bij de dierenartsen behouden, ga dan om tafel en zorg voor één wettelijk erkent systeem!” Daarnaast blijft NMV erop toezien dat bovenwettelijke eisen beloond worden.

Advies aan melkveehouders

Totdat er een oplossing gevonden is door bovengenoemde partijen, adviseert NMV om het BGP te blijven uitvoeren op het melkveebedrijf, of anders de zuivelverwerker aansprakelijk te houden voor schade in de toekomst. Dit om te voorkomen dat de melkveehouder uiteindelijk verantwoordelijk gehouden wordt.

*EU verordening 853/2004 en de officiële controle verordening 2017/625

Lees ook:
5 dec 2018

NMV pleit voor praktisch borgingssysteem