koemonitor

Koemonitor krijgt een staartje

De afgelopen weken was er veel overleg over Koemonitor en de borgingstool van SGD (Stichting Geborgde Dierenartsen). Deze twee borgingstools zijn ontwikkeld om te voldoen aan de verplichte Europese hygiëne- en gezondheidsverordening. Welk borgingsinstrument kost het minste geld en energie? Waar heeft de melkveehouder keuzevrijheid en wie is AVG-proof?

SGD is de enige partij die mandaat heeft voor de uitvoering van deze officiële controle. Zij zijn aangewezen door de minister van volksgezondheid. Hierop ontwikkelde SGD een nieuw model bedrijfsgezondheidsplan (BGP) met daarin een ‘tool’ voor het uitvoeren van een officiële controle (OCR 2017/625). Deze is inmiddels goedgekeurd door de COKZ.  Morgen zit SGD bij de minister van volksgezondheid om haar borgingsinstrument te bevestigen.

Maar morgen houdt ook ZuivelNL haar algemene vergadering. Dan moet de melkveehouderijsector en NZO stemmen over de begroting van 2021. In deze begroting staat een bedrag opgenomen voor de aankoop van Koemonitor inclusief doorontwikkeling, voor de komende 3 jaar.

Het is dus mogelijk dat er per 2021, twee borgingsinstrumenten op de markt komen. De tool van de Stichting Geborgde Dierenartsen en de bovenwettelijke Koemonitor. Dit gebeurt alleen als morgen op de algemene vergadering van ZuivelNL gestemd wordt en er een meerderheid is voor aankoop van de Koemonitor.

De vraag is: Waarom zou ZuivelNL het borgingsinstrument Koemonitor aankopen terwijl nu al bekend is dat dit systeem aan revisie toe is en daarnaast uitsluitend bovenwettelijke zaken bevat? Bovendien blijkt Koemonitor niet ACM-proof. Er is geen keuzevrijheid om aan leveringsvoorwaarden te kunnen voldoen. Maar ook lijkt Koemonitor niet AVG-proof. Het is niet bekend hoe er omgegaan wordt met privacy- en concurrentiegevoelige gegevens. NMV staat er voor dat de melkveehouder baas is en blijft op eigen erf. Hier valt ook eigendom van data onder.

Standpunten NMV

NMV heeft wat betreft zuivelbeleid en diergezondheid een aantal uitgangspunten, namelijk: werkbare regelgeving, een zuivelbeleid waar melkveehouders invloed op en zeggenschap over hebben en terugdringen van keuringskosten en controles. Met dit in ons achterhoofd kunnen we niet anders dan kiezen voor de SGD-tool. Deze borgingstool is goedgekeurd, onafhankelijk, melkveehouders hebben keuzevrijheid en data is AVG-proof. De Koemonitor daarentegen bevat bovenwettelijke eisen die niet vergoed worden. Bovendien zijn de sancties groot bij niet nakomen (melkweigering) en is er onvoldoende transparantie over beoordelingsmethoden en verspreiden van onze data.

Lees ook: https://nmv.nu/koemonitor-waar-zit-de-pijn/