Remkes en stikstofbeleid

Johan Remkes aangesteld als “onafhankelijk bemiddelaar”

Afgelopen weekeind werd duidelijk dat Johan Remkes is aangesteld als bemiddelaar om te onderhandelen tussen de overheid en de boeren die vechten voor hun bedrijven en voor hun eigen toekomstperspectief. De keus voor Remkes is opmerkelijk, omdat de eerste voorwaarde voor een bemiddelaar in een impasse onafhankelijkheid moet zijn. Verder ingaan op de persoon is niet zozeer interessant, het is het mandaat vanuit de overheid dat telt!

In het Kamerdebat van afgelopen week werd duidelijk dat er druk ligt op het kabinet om de ontstane problemen op te lossen. Naast de druk die wordt opgebouwd door de leden van politieke partijen op de coalitiepartijen, zijn het vooral de acties van demonstrerende boeren die hiervoor zorgen. De NMV staat vierkant achter de boeren van Nederland, die deze acties op ludieke en volhardende manieren vormgeven. Waar de media en politiek graag inzoomen op incidenten welke meestal veroorzaakt worden door niet-boeren, doen wij dat niet. Lof voor de goede acties, houd vol, houd elkaar in de gaten en houd het oog op de bal!

Wat betreft praten met de overheid, al dan niet met een bemiddelaar dan wel gespreksleider, zijn wij duidelijk. Zonder mandaat om de pijnpunten van het kabinetsplan ter heroverweging op tafel te leggen is er geen reden voor gesprek. De voorzet vanuit een aantal politieke partijen, vasthouden aan doelen en het tijdspad stellen ons bijzonder teleur. Men roept tot een oplossing te willen komen, maar mogelijke oplossingen mogen niet aan bod komen.

Aangezien we nog geen officiële uitnodiging hebben gekregen vanuit het kabinet wachten wij conform de afspraak van Stroe af. In goede afstemming en samenwerking met andere belangenbehartigers. NMV roept alle collega belangenbehartigers ook op te blijven staan voor eenheid en te blijven staan voor de afspraken die we eerder gemaakt hebben.

Tot die tijd wensen we alle boeren die op welke manieren dan ook meehelpen in de strijd alle succes toe. Jullie acties geven ons meer gewicht aan de tafels waaraan gesproken moet worden. Of het nu acties in den lande zijn of het benaderen en overtuigen van politici, gemeentelijk, provinciaal of landelijk: ga hiermee door. Het is alle hens aan dek!