Intensivering toezicht veehouderijen

Namens de provincie Noord-Brabant wil de omgevingsdienst (OBDN) binnen drie jaar alle veehouderijen gaan controleren. Ze beginnen in negen pilot veerijke gemeenten, maar ook Den Bosch en Werkendam waar veel minder vee is, zijn als eerste geselecteerd.

Ze hebben een digitale controlelijst en letten specifiek op luchtwasser, dieseltanks, stoppersregelingen en de milieu- en natuurbeschermingsvergunningen. Voor de vergunningen controle is de kans aanwezig dat ze de veebezetting, de vloeren en opstallen/beweiding inventariseren. Als u een recente vergunning heeft wordt ook gecontroleerd op de toepassing van de BZV (Brabantse Zorgvuldige Veehouderij), dat zijn de extra voorwaarden die Brabant stelt aan veehouderijvergunningen.

Als u een vergunning heeft voor beweiden en de koeien continue opstalt, kan er handhavend opgetreden worden en bij de jongere vergunningen kunt u gedwongen worden een traditionele vloer naar emissiearme te upgraden als u niet meer kunt of wilt beweiden.

De omgevingsdienst gaat vragen naar uw energieverbruik. Per 2017 komt er een wijziging op het activiteitenbesluit waarbij u gedwongen kunt worden om bij vervanging voor energievriendelijke alternatieven te kiezen.
De aanwezige asbest daken worden geïnventariseerd. Als een bouwwerk in een slechte staat is, kan de gemeente al eerder dan het verbod in 2024 herstel verlangen.

Als er op uw bedrijf lang niks is veranderd, heeft u zonder natuurbeschermingsvergunning (deels) recht op ‘bestaand gebruik’ volgens een milieuvergunning/omgevingsvergunning of melding. Als men naar uw (ontbrekende) natuurbeschermingsvergunning vraagt, dan kunt u uw antwoord hierop baseren.

De NMV was aanwezig bij een informatiebijeenkomst voor vakbonden, waarbij de BMF door de provincie was uitgenodigd. De provincie maakt een verslag van de controles en wil dat iedereen zich aan de wet houdt en free riders aanpakken.
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/