gecombineerde opgave 2020

Indienen Gecombineerde opgave 2020

Het is weer de tijd om de jaarlijkse opgave in te vullen. U kunt nog enkele dagen de gecombineerde opgave invullen of herstellen.
Veel van uw antwoorden worden gebruikt voor controles en de opgave kan gewobbed worden door milieuorganisaties, die natuurvergunningen kunnen aanvechten.
Het is belangrijk dat u het hele jaar door rekening houdt met de verschillende productiegroepen stikstof en fosfaat die gekoppeld zijn aan de geproduceerde melk inclusief de melk die niet in de tank geleverd mag worden. Het is de NMV een doorn in het oog dat toen de rechten werden toegekend, er nauwelijks aandacht was voor het feit dat de geleverde kg melk werd gepresenteerd en dat u die nog aan moest vullen met de liters melk die niet in de tank werden gemolken. De bezwaartermijn op de toegekende fosfaatrechten is voor de meeste bedrijven voorbij. Als u in een hogere categorie melkgroep komt, betekent dat ook meer fosfaat en stikstof geproduceerd. Als er meer mest is aangewend dan de gebruiksnormen toestaan loopt u het risico dat de eventuele derogatie wordt ingetrokken, met hele nare gevolgen van dien.

Als er equivalente maatregelen mest waren aangevraagd in 2019 kunnen die worden vergeleken met uw opgave. Men krijgt door uw opgave ook inzicht in het gebruik van water bij sleepvoet/slangbemesting. Wij adviseren u het bemestingsplan over 2019 te betrekken in uw opgave.
Goede vragen die de stikstofemissie verminderen zoals de mestschuif op een gewone vloer weigert men stelselmatig. Toch is het hen deze keer wel gelukt om een vraag over een veiligheidsplan op te nemen, terwijl het woord niet eens voorkomt in een Nederlandse of EU-wet.

De gecombineerde opgave wordt volgens het AVG-register met veel instanties gedeeld zoals de Gezondheidsdienst voor Dieren, de waterschappen, RWS en inspectie SZW. En laat de nu net bij de laatste de Arbeidsinspectie al meer dan 30 jaar een onderzoek aanwezig te zijn dat samen met de GD is uitgevoerd over het feit dat afgesloten gedeelten mestkelders in rundveestallen een groter gevaar op leveren. Dit ministerie neemt geen rol in een advies bij de toelating van nieuwe technieken en laat niets van zich horen in de discussie over meerder stalexplosies die ook op het gebied van gladheid veelal niet voldoen aan de Nederlandse en EU Arbo richtlijnen. Veiligheid is een Europees grondrecht dat volgens het EVRM dat ook voor melkveehouders en erfbetreders geldt.

Het mag niet zo zijn dat melkveehouders last krijgen van handhaving over een veiligheidsplan waar ze nooit eerder over hoorden en dat niet concreet in de wet staat. Bovendien is het lukraak delen van de uw gegevens niet toegestaan zonder doel en wettelijke grondslag. In 2018 kregen nog 5 instanties uw gecombineerde opgave, in 2020 zijn het er maar liefst 12 geworden. De NMV heeft hier vragen over gesteld aan de minister en verzocht om in ieder geval het antwoord op de hierboven genoemde veiligheidsvraag niet te delen met de inspectie SZW.