kalversector Zembla

Import kalversector

In de uitzending van Zembla over de kalversector in Nederland werd gesteld dat de petitie tegen kalverimport was getekend door 4.000 melkveehouders. Met klem wil NMV aangeven, dat NMV géén petitie heeft ondertekend. Die indruk wordt wel gewekt, omdat een DDB-bestuurslid, die tevens NMV-bestuurder is, werd geïnterviewd. Melkvee- en kalversector hebben elkaar hard nodig.

Dit neemt niet weg, dat de problematiek van de gezondheidsrisico’s bij import van dieren uit het buitenland bij NMV hoog op de agenda staat. Dit kan en moet beter. Hieraan wordt ook in het bestuurlijk overleg met het ministerie van LNV veel aandacht besteed. Daarnaast zijn de kalverprijzen van onze eigen kalveren ronduit slecht te noemen. Deze prijs staat in geen verhouding tot de tijd en inspanning die het kost voordat een kalf van het bedrijf gaat. Het wegvallen van de marktwerking heeft hier ook geen goed aan gedaan. Daarom is NMV samen met Vee & Logistiek bezig om hierin verbetering aan te brengen.