Actiedag 22 juni platteland en boeren keert Den Haag de rug toe

Het platteland keert Den Haag de rug toe!

NMV is mede-initiatiefnemer van de landelijke actiedag op 22 juni 2022. We werken samen met vele andere landbouworganisaties met als doel samenwerking in de gehele agrarische sector. Hiervoor ontstond acute noodzaak door de absurde Kamerbrief van stikstofminister Van der Wal.

 

Eenheid in de sector

Sinds eind vorige week is een grote groep mensen heel druk bezig met het organiseren van een actiedag.

Deze zal plaatsvinden in het midden van het land. De vergunningen zijn aangevraagd en het programma is vrijwel rond. De sprekers worden vastgelegd en begin volgende week zal het volledige programma bekend worden gemaakt.

 

Positieve actiedag met een keiharde boodschap

We gaan samen met u voor een positieve actiedag met een keiharde boodschap. Hierbij proberen we ook zoveel mogelijk burgers te betrekken. De op te leggen maatregelen gaan namelijk niet alleen over de agrarische sector, ze gaan over de gehele plattelandsomgeving. Wat moeten ‘burgerlijke plattelanders’ zonder boeren om zich heen? De boeren verzorgen het landschap, de weilanden, de akkers, de koeien, de varkens, de kippen en alle andere vee. Wie zorgt er voor het land als het onze boeren onmogelijk wordt gemaakt om hun bedrijf voort te zetten? Samen met alle andere bewoners maken de boeren het platteland, sterker nog: de boeren zijn het HART van het platteland, de basis. Daar begint het mee en daar eindigt het mee. Zonder boeren wordt de leefomgeving voor de achterblijvers drastisch gewijzigd. Daardoor zal het voedsel veel duurder worden. Want: de boer levert direct of indirect het grootste deel van het voedsel dat er in de winkels ligt. Dat kwalitatief hoogwaardige in Nederland geproduceerde voedsel is nu nog betaalbaar. Maar hoe gaat dat eruit zien als de bizarre plannen van minister Van der Wal doorgaan? Is er dan nog wel voldoende voedsel beschikbaar? Dat is een vraag die iedereen aangaat. Juist daarom willen we de burgers ook betrekken bij deze actiedag. Roep iedereen die je maar kent op om mee te gaan. Eensgezind moeten we laten zien dat we het absoluut niet eens zijn met de plannen van deze minister. We willen aandacht genereren voor het onheil dat ons boven het hoofd hangt. Dat doen we door op de actiedag aan iedereen te laten weten hoe groot het probleem is dat ons wordt opgelegd.

 

Communicatie met burgers

Naar de burgers toe kunnen we ‘het stikstofprobleem’ als volgt uitleggen: we hebben een beleid dat niet naar de staat van de natuur kijkt (er zijn vrijwel geen metingen gedaan in de gebieden die volgens de minister ‘zwaar gehavend’ zijn), er wordt uitgegaan van modellen en op basis daarvan ‘weet’ men dat de boeren de boosdoeners zijn. Waarom moet de industrie dan niet inkrimpen? En waarom mag iedereen blijven autorijden? Hoe kan het dat er zoveel huizen worden gebouwd, terwijl stallenbouw wordt stilgelegd? Hoe gaat het in de toekomst met de beschikbaarheid en met de prijs van ons voedsel? De boeren zijn bij al deze vragen de direct betrokkenen. Maar de consument gaat het ook merken Vraag daarom je buurman, schooljuf, loonwerker en iedereen die je kent of ze meegaan naar de actiedag.

 

NMV ziet u graag op de gezamenlijke actiedag!!