Voermaatregel, Schouten, stikstof

Grote onrust door voermaatregel Schouten

De forse inspanningen van de sector hebben niet gebracht wat we hoopten. Schouten wees óók het laatst aangeboden alternatief voor de voermaatregel af. Dit geheel in lijn met hoe zij de afgelopen maanden -eerst richting het Landbouw Collectief, later richting de melkveegroep- te werk gegaan is. In eerste instantie de sector aanhoren, vervolgens de sector forse inspanningen laten doen om ze uiteindelijk op het laatste moment af te wijzen. Wat werkelijk onbegrijpelijk is, is dat het laatste plan niet eens op de gronden van juridische haalbaarheid is afgewezen, maar omdat ze dacht het personeels-technisch niet op te kunnen vangen. Tsja, bij de overheid willen ze ook graag een keer op vakantie, het zijn per slot van rekening geen boeren.

Moties ingediend voor sectorplan

Vorige week donderdagavond vond er in de Tweede Kamer nog een debat plaats. Daarbij dienden Jaco Geurts (CDA) samen met Mark Harbers (VVD) een motie in om het plan van de sector, het verminderen van 3% ruw eiwit in mengvoer, door te rekenen en te toetsen op haalbaarheid. Ook de SGP diende een motie in om de ministeriële maatregel volledig te vervangen voor het sectorplan. Deze laatste werd helaas verworpen. De motie van Geurts/Harbers werd aangenomen Als hieruit blijkt dat het sectorplan meer emissiereductie realiseert dan uit het ministeriële plan, dan zou er door de melkveehouders vrijwillig gekozen kunnen worden tussen de ministeriële regeling en het plan van de sector. Het sectorplan, zoals de melkveegroep dat heeft opgezet, is echter gebaseerd op reductie vanaf 1 juli. Wanneer het PBL de gehele maand juli nog krijgt om het plan door te rekenen, en er pas daarná naar de uitvoering gekeken kan worden, lijkt het ons dat deze motie slechts voor de bühne is, zodat de minister kan zeggen dat ze er serieus naar gekeken heeft, maar het toch een onhaalbaar plan is.

Landelijk verschillende acties tegen voermaatregel

Ondanks dat Schouten vanuit de coalitie de “steun” in de vorm van een motie ontvangt, zodat ze kan doen alsof ze in de meewerkstand staat, laten onze boeren zich hierdoor niet afschepen. Er is grote onrust ontstaan nu ze de voermaatregel toch onaangepast wil implementeren. Het leidde tot verschillende acties door het gehele land, die inmiddels alweer enkele dagen voortduren. Een greep uit de acties die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden en waarbij ook constant NMV’ers én NMV-bestuurders aanwezig waren om steun te betuigen en inzet te geven:

  • Er is landelijk in vele plaatsen collectief aangifte gedaan tegen minister Schouten, op verschillende gronden: dierverwaarlozing, dierenmishandeling, willekeur, laster en diefstal.
  • Er zijn verschillende distributiecentra voor supermarkten geblokkeerd door boeren
  • Er zijn in verschillende delen van het land protesten geweest waarbij (delen van) snelwegen geblokkeerd zijn door boeren, waarbij uiteraard hulpdiensten te allen tijde wel doorgelaten zijn
  • Er kwam lucht van dat de minister op vakantie zou naar Terschelling, waardoor er een boeren ‘uitzwaaicomité’ bij de veerpont haar op stond te wachten, en er ook op Terschelling een ontvangstcomité haar stond op te wachten. De onrust resulteerde overigens in afstel van dit bezoek
  • Eindhoven Airport is zondagavond gedurende enkele uren afgesloten geweest

De boerenprotesten kunnen nog altijd op veel maatschappelijke steun rekenen, enkelingen daargelaten. Het is dan ook onverteerbaar dat Schouten de boeren verder blijft verstikken, terwijl recent nog duidelijk werd dat de stikstofpost vervoer en vliegverkeer behoorlijk onderschat blijkt. Er is overduidelijk een achterhoedegevecht bezig, waarbij onze boeren als wisselgeld functioneren en de zogenaamde doelstelling ‘natuur’ uitsluitend voor de bühne bedoeld is, maar er feitelijk niets toe doet. In de strijd naar grond voor woningbouw én vergeldingsdrang voor de door VVD geliefde gesneuvelde 130 kilometer per uur, is blijkbaar alles geoorloofd. Extra zuur nu blijkt dat de melkveehouderij in 2019 al 10,2 miljoen kilogram (3,5%) minder stikstof uitstootte dan in 2018. Daarbij zijn er sterke aanwijzingen dat de emissiecijfers rondom mestaanwending worden overschat in de huidige modellen. Ook andere sectoren hebben aantoonbaar veel gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar. In totaliteit is er tot nu toe dus al heel veel gereduceerd. Maar om deze stikstofruimte in te rekenen blijkt opnieuw een administratief obstakel. Waanzinnig volgens NMV, en volstrekt onbegrijpelijk dat een minister van landbouw haar melkveehouders, of eigenlijk de koeien van deze melkveehouders, evengoed nog op wil offeren voor een papieren probleem.

Minister verantwoordelijk diergezondheid
NMV hoopt van harte dat de voermaatregel alsnog van tafel gaat, en bespreekt de laatste optie daartoe met verschillende partijen. Hoe kansrijk dat is, zal moeten uitwijzen. Daarover informeren we u zodra er iets bekend is. Mocht de ministeriële maatregel gewoon doorgaan, dan gaan we deze na publicatie bevechten middels bezwaar/beroep. Ondertussen schrijven we de minister aan dat wij verwachten dat zij de verantwoordelijkheid draagt voor gevolgen die zich voor zullen doen op het gebied van diergezondheid.