Grote EMB-actie 7 september in Brussel

In Europa loopt het over van de melk, melkprijzen storten ons boeren in de afgrond!
Grote EMB-actie ’s morgens 7 september naar aanleiding van de bijeenkomst van de EU landbouwministers in Brussel
Beste collega’s,
Voor ons allemaal is de situatie dramatisch aangescherpt. De melkprijzen zijn ontzettend laag, melkveehouders in heel Europa wordt het bestaansrecht op ruwe wijze ontnomen.

De politiek ruïneert de melkveehouders.
Dat alles op de melkmarkt fout loopt en heel Europa in brand staat, heeft de politiek nu ook begrepen. De landbouwministers van de 28 EUlidstaten hebben op 7 september een buitengewone zitting in Brussel gepland om oplossingen voor de melksector te bespreken. Opdat het niet weer alleen bij bespreken blijft en de landbouwministers nu eindelijk ook tot dringend noodzakelijke oplossingen voor de melkmarkt besluiten, moeten de Europese boeren zorgen dat ze gehoord worden.

Onze eisen:
– Kostendekkende melkprijzen en ons crisisinstrument, het MVP, Nu!
– Met het geld van de superheffing moeten per direct vrijwillige niet-leververdragen gefinancierd worden zodat de hoeveelheid aangeleverde melk terugloopt.

Er is een grote demonstratie gepland voor het gebouw waar de landbouwministers vergaderen. Melkveehouders uit heel Europa met talrijke tractoren zullen de ministers de blijvende gevolgen van de belabberde resultaten van hun zuivelbeleid voor ogen houden.

Nu is de politiek aan zet! Hoe meer melkveehouders ’s morgens 7 september in Brussel zijn, hoe duidelijker het wordt dat de Europese melkveehouders samen staan en dat de politiek handelen moet.
We hebben u nodig op 7 september in Brussel! Sta tezamen met uw collega’s uit andere landen op en eis een einde aan dit zuivelbeleid!

Laten we samen voor onze melkveebedrijven vechten!

Hoogachtend,

Romuald Schaber, president EMB
Details demonstratie 7 september, Brussel
-­‐ Trefpunt begin van de middag: Justus Lipsius gebouw (Wetstraat 175, B-1000 Brussel)
-­‐ Grote demonstratie vanaf circa 11.30 uur
-­‐ Meer informatie volgt binnenkort

OPROEP EMB 7 SEPTEMBER BRUSSEL (PDF)