NMV-er Hgrensactie tegen CETA met Hans Geurts

Grensdemonstratie tegen CETA en andere vrijhandelsverdragen

Op 25 januari hebben 27 boeren- en maatschappelijke organisaties uit heel Europa in Lichtenbusch, op de grens van België en Duitsland gedemonstreerd tegen het huidige EU handelsbeleid. Er waren ongeveer 120 boeren en burgers uit België, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg aanwezig. Zo’n 20 tractoren ondersteunden de actie. NMV bestuurslid en tevens Platform Aarde Boer Consument voorzitter Hans Geurts was aanwezig om een toespraak te houden en aan de actie deel te nemen.

De actie was gericht tegen de vrijhandelsverdragen als CETA, TTIP, Mercosur, enz, waarover de EU op dit moment onderhandelt. Deze verdragen verzwakken de positie van boeren en burgers wereldwijd en geven meer macht aan multinationals. De verdragen leiden tot dumping van agrarische producten op kwetsbare markten en doen afbreuk aan regelgeving op gebied van milieu, dierwelzijn en biodiversiteit. Samen komen deze organisaties op VOOR een eerlijk wereldhandelsbeleid en VOOR een Europa gebaseerd op mondiale solidariteit dat zich richt op wereldwijde bestaanszekerheid voor boeren voor eerlijke prijzen, en op de bescherming van het klimaat en het milieu.

Politici hebben de mond vol van betere en eerlijke prijzen voor de boeren. Veel van deze politici zijn echter ook voor meer vrijhandel. Wanneer gaan politici eens inzien dat deze twee niet samen gaan. De vrijhandelsverdragen leiden tot oneerlijke concurrentie met landen waar minder strenge eisen gesteld worden. De NMV is principieel van mening dat producten die de EU binnen gelaten worden aan de zelfde eisen moeten voldoen als de producten die in de EU zelf geproduceerd worden. Het is niet mogelijk kostendekkende prijzen te krijgen als deze iedere keer kapot gemaakt worden door goedkope importen met lagere standaarden. Op dit moment zijn Europese boeren bezig de concurrentieslag op prijs te verliezen.

Een reden waarom juist op dit moment deze demonstratie plaats vond is dat er momenteel een procedure voor het Europese Hof van Justitie (ECJ) loopt over de investeringsbescherming van buitenlandse investeerders via het Investment Court System (ICS) in het CETA verdrag. Het ICS geeft multinationals de mogelijkheid om landen aan te klagen. Hierdoor durven landen mogelijk noodzakelijke besluiten niet meer te nemen, omdat ze bang zijn voor een miljardenclaim. Dit is in feite een ondermijning van de democratie. De investeringsbeschermingen zijn onacceptabel en moeten uit de vrijhandelsverdragen geschrapt worden.

Ook hebben vrijhandelsverdragen negatieve gevolgen voor het klimaat. Ze zijn verantwoordelijk voor een enorme bijdrage aan de CO2 emissie. Tal van producten worden nutteloos over de wereld gesleept. Iedereen die het klimaat probleem en het Verdrag van Parijs serieus neemt moet tegen de vrijhandelsverdragen zijn. Juist nu moeten we kringlopen sluiten en ons meer toespitsen op regionale handel en minder op wereldhandel. ‘Think global, act local!’

Gezamenlijk Europese Boerenverklaring

Na een aantal gloedvolle toespraken die met veel enthousiasme ontvangen werden, werden de verschillende vrijhandelsverdragen symbolisch op de grond gesmeten en vertrapt. Hierna werd de gezamenlijke Europese boerenverklaring voor een eerlijk en verantwoordelijk handelsbeleid voorgesteld. Deze werd vervolgens door één afgevaardigde per land ondertekend. De organisaties eisen een eerlijk handelsbeleid met eerlijke prijzen voor de boeren,  eerlijke arbeidsomstandigheden en kwalitatief hoogwaardige voedsel met aandacht voor milieu, dierenwelzijn en klimaat.