uitstel mestaanwenden drijfmest

GPS verplicht of niet? NMV in gesprek met ministerie

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nodigde NMV uit voor een gesprek. Dit naar aanleiding van onze brief aan de minister over haar voorgenomen plannen om ARG-GPS te verplichten op alle mesttoedieningsapparatuur. Dit gesprek vond vorige week donderdag plaats met een opmerkelijke reactie.

Tijdens het gesprek gaf het ministerie aan verbaasd te zijn. Omdat de sector dacht dat GPS verplicht zou worden op alle mestaanwendingsmachines. Volgens het ministerie is het digitaliseren en monitoren van mest vooral van belang bij transport van mest, omdat dát de zwakke schakel is. Voor het aanwenden van mest is er nog geen sprake van verplichte GPS.

Het ministerie bekijkt en onderzoekt wel welke toepassingsmogelijkheden er zijn om digitale verantwoordelijkheid voor het mestbeleid in te passen. Om die reden organiseert het ministerie momenteel bijeenkomsten met het onderwerp “Herziening mestbeleid”. Het NMV-bestuur is bij deze bijeenkomsten aanwezig. Alertheid blijft op zijn plaats.

Tijdens het gesprek hebben we als NMV duidelijk gemaakt dat in het mestbeleid die de overheid aan ons oplegt stellig rekening gehouden moet worden met de nadelen van systemen. Zoals structuurbederf van gronden, praktische toepasbaarheid en hogere kosten. Tevens dienen in het herzien van het mestbeleid zaken als milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen maar ook veiligheid als belangrijke aspecten meegenomen te worden.

NMV houdt de vinger aan de pols. En maakt zich hard voor een eenvoudig, betaalbaar en werkbaar mestbeleid.

Lees ook: NMV tegen contraproduktieve GPS-verplichting op mesttoedieningsapparatuur