Generieke korting fosfaatrechten in 2018 bekend

Van Dam heeft vandaag in een kamerbrief gecommuniceerd dat de generieke korting wordt vastgesteld op 8,3%. Deze korting is nodig om onder het sectorplafond te komen. De compensatie voor de knelgevallen en vrijgestelde bedrijven zoals grondgebonden bedrijven of bedrijven met een klein fosfaatoverschot is in dit percentage meegenomen.

De knelgevallencommissie heeft  twee nieuwe categorieën knelgevallen aangewezen, dit betreffen bedrijven waarbij zij tot de conclusie gekomen zijn dat de impact van de introductie van fosfaatrechten buitensporig hoog is. Deze knelgevallen zullen door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) worden toegevoegd:
– Startende bedrijven. Zij moeten aantonen middels stukken dat op 2 juli 2015 de daadwerkelijke fosfaatproductie minimaal 10% lager was dan beoogd in hun plannen. Daarbij krijgen zij 50% fosfaat toegekend in het verschil tussen beoogde bezetting en werkelijke bezetting
– Bedrijven die door een buitengewone situatie vanwege bijvoorbeeld realisatie van een natuurgebied, de aanleg o f het onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een algemene nutsvoorziening of bedrijfsverplaatsing, tijdelijk minimaal 5% minder veebezetting hadden of tijdelijk niet grondgebonden waren.

Staatssecretaris Van Dam had in eerste instantie ingezet op een veel hogere korting. De NMV heeft tijdens de overleggen daarentegen aangestuurd op een zo laag mogelijke generieke korting. De korting moet wel recht doen aan de omstandigheden: de al bekende knelgevallen zijn er daarom in verwerkt. NMV had gehoopt dat de korting lager uit kon vallen, maar dit bleek niet haalbaar. Omdat de excretiewaarden jaarlijks veranderen, is het lastig om te sturen op fosfaatproductie. Dit is één van de redenen waarom het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatproductieplafond geen goede instrumenten zijn.

NMV is tegen de verplichte KringLoopWijzer (KLW), maar vindt wel dat deze vrijwillig moet kunnen worden ingezet binnen het fosfaatrechtenstelsel. Op dit moment kan het ministerie dat nog niet toezeggen maar de komende periode zullen daar nog gesprekken over gevoerd worden.

NMV voorzitter Harm Wiegersma geeft aan:  ‘We hadden gehoopt dat de korting  lager zou uitvallen, dit zal voor veel melkveehouders een hard gelag zijn. Wij zijn altijd tegen fosfaatrechten geweest en blijven er voor strijden dat dit slechts een tijdelijk instrument wordt. In de toekomst willen we dit graag vervangen door een degelijk integraal beleid’.

Bekijk hier de gehele brief van Van Dam.