NMV ganzenschade, Bij12, wildschade

Ganzenschade? Meld percelen voor automatische taxatie 2020 vóór 15 april

Beste grondgebruikers uit de provincies Gelderland, Utrecht, Fryslân en Groningen,

Grondgebruikers die in aanmerking willen komen voor tegemoetkoming van ganzenschade, moeten hun percelen aanmelden in MijnFaunazaken. Melkveehouders uit de provincies Gelderland, Utrecht, Fryslân en Groningen met landbouwgrond in ganzenfoerageer- en rustgebieden kunnen zich nog aanmelden vóór 15 april. Voor de overige provincies is aanmelden niet meer mogelijk.

Nog niet alle grondgebruikers hebben dit gedaan, meldt de uitvoeringsorganisatie BIJ12. Daarom is de mogelijkheid tot aanmelden met een maand verlengd. Zonder aanmelding wordt geen tegemoetkoming betaald.

Ook grondgebruikers die zich al wel hebben geregistreerd moeten hun percelen nog aanmelden. Denk er aan dat dit even tijd vergt. Als alle stappen doorlopen zijn, neemt een taxateur contact op.

Aanmelden kan nog tot 15 april, daarna worden aanmeldingen niet meer in behandeling genomen.

Hieronder het bericht van BIJ12:

Meld uw percelen aan voor de automatische taxatie 2020

Grondgebruikers in ganzenfoerageer, of -rustgebieden die in aanmerking willen komen voor tegemoetkoming van ganzenschade dienen hun percelen aan te melden in MijnFaunazaken. Nog niet alle grondgebruikers hebben dit gedaan. Zonder aanmelding kan geen tegemoetkoming worden betaald, het is dus belangrijk dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

Ook grondgebruikers die zich al wel hebben geregistreerd moeten hun percelen aanmelden, verzeker u er dus van dat alle onderstaande stappen doorlopen zijn.

  • Registreer uw bedrijf en percelen in MijnFaunazaken.
  • Haal uw percelen op bij RVO via de knop “Mijn perceelgegevens”.
  • Controleer uw gegevens.
  • Klik op de knop “Autotax percelen” en beantwoord de vragen.
  • Klik op de knop “Autotax gereed melden”. Een bevestiging van de autotax-melding vindt u bij “Mijn documenten”.

Als alle stappen doorlopen zijn, neemt een taxateur contact op.