FRIEZEN: MAAK BEZWAAR als je baas wilt blijven op eigen land!

NMV, FDF, AGRACTIE en DDB hebben een bezwaarschrift opgesteld tegen het weidevogelplan van gedeputeerde Douwe Hoogland.

Dit bezwaarschrift kunnen jullie aanvullen met jullie eigen gegevens.
Het is verstandig deze zo spoedig mogelijk aan te vullen en op te sturen naar provincie Fryslân. Het adres vind je op het bezwaarschrift.  Klik hier voor: bezwaarschrift.

Klik op: toelichting voor meer informatie of klik op: instructie om er zeker van te zijn dat je het bezwaarschrift goed hebt ingevuld.
Klik op de: weidevogelkansgebieden-kaart zodat je je goed kunt informeren over de gevolgen van de plannen van provincie en gedeputeerde. In feite zijn alle boeren en mensen betrokken bij en werkzaam in de Friese landbouw, belanghebbende. Denk dus alsjeblieft niet: oh anderen sturen hem wel op, dan hoef ik deze keer niet. Dit bezwaarschrift moet binnenstromen bij de provincie! Stop dit plan! Iedereen kan dit bezwaarschrift insturen. Denk aan jagers, loonbedrijven, vogelwacht, buurman etc, etc.
In de loop van deze maand zullen we een zienswijze met jullie delen over dit onderwerp. Die ook op deze manier aangevuld en opgestuurd kan worden.

Sta op mensen, we laten anderen toch niet bepalen wat we met ons eigen land doen?!
Het bezwaarschrift kunnen jullie ook op de websites van de opstellers NMV, DDB, FDF, en Agractie terugvinden.

BELANGRIJK: Er is nog maar een korte inzendtijd om je bezwaarschrift in te dienen: doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 28 maart 2021 moet je brief zijn verstuurd!!!
Wees er zeker van dat je bezwaarschrift behandeld en beantwoord wordt. Stuur het bezwaar eerst via e-mail naar: bezwaar@fryslan.frl en stuur daarna óók een brief per post achteraan. Hoe hoger de stapel brieven, hoe beter! Deel dit a.u.b.

Daarnaast willen we jullie nogmaals oproepen om dit verbodsbord op de dam naar jullie land te zetten. De maat is vol!

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar het gezamenlijke bericht dat vrijdag 12 maart is verstuurd, u kunt dat hier lezen.