Fosfaatreductieplan geaccepteerd

Vrijdagavond 3 februari heeft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat het fosfaatreductieplan op een succesvolle wijze is overgenomen in een ministeriële regeling. Uitkomst van het overleg met de Europese Commissie is dat Nederlandse veehouders de derogatie in 2017 kunnen behouden op voorwaarde dat de fosfaatproductie nog dit jaar wordt teruggebracht onder het geldende plafond. NMV is opgelucht dat er een einde komt aan de onzekerheid en het wachten. De verwachting is dat de regeling snel in de Staatscourant zal verschijnen. De brief van de Staatssecretaris kunt u  hier lezen.

De stoppersregeling, onderdeel van het fosfaatreductieplan, wordt naar verwachting op 20 februari opengesteld. De fosfaatreductie via het voerspoor is al ingezet. Dit betekent dat er een grote kans is dat Nederland dit jaar onder het fosfaatproductieplafond komt. Daarmee ontstaat er weer een basis om te onderhandelen over de derogatie voor de periode 2018-2021.

Er zijn op het laatst nog wijzigingen in het fosfaatreductieplan doorgevoerd om ‘weglekken’ van vee te voorkomen. Omdat de regeling nu via het ministerie loopt en niet meer via Zuivel.nl is er voor gekozen om de melkreductieregeling te laten vervallen. Dit betekent dat alleen de veereductieregeling nog overeind staat.

De laatste maanden is het aantal melkkoeien al fors afgenomen, veel veehouders zijn dus al begonnen met de reductie. NMV hoopt dat er nu ook snel duidelijkheid komt over knelgevallen. Zodra wij meer duidelijkheid hebben stellen we u op de hoogte.