voermaatregel

Fosfaatreductie: tijdens het spel veranderen de regels!

Alweer een nieuwe peildatum, alweer nieuwe regels! Voor de zoveelste keer verandert staatssecretaris van Dam de regels tijdens het spel. De boeren zijn het spoor bijster en sommigen de wanhoop nabij. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond roept de politieke partijen op om van Dam ter verantwoording te roepen: het is een vorm van onbehoorlijk bestuur om op deze wijze met de boeren om te gaan. Doordat de regels van het spel steeds veranderen weet de boer niet waar ie aan toe is en moet zijn strategie steeds wijzigen.

Afgelopen vrijdag kwam de staatssecretaris weer met een wijziging in het fosfaatreductieplan. Hij heeft voor de 4e keer een peildatum ingevoerd, dit maal 28 april. Om het gat te dichten dat hij eerder deze maand creëerde door jongvee-opfokkers te ontzien is de reductie van jongvee en melkvee nu aan elkaar gekoppeld. Van Dam creëert een verhoudingsgetal, de hoeveelheid jongvee en melkvee op een bedrijf moet in dezelfde verhouding blijven als op 28 april. Van Dam lijkt vergeten te zijn dat we het hier niet hebben over producten maar over levende wezens. Het rekenwerk voor de boer wordt nu nog ingewikkelder. Er zijn al diverse boeren die boetes boven het hoofd hangen omdat ze zich baseerden op cijfers die achteraf niet blijken te kloppen of vanwege een verkeerde berekening.

Haalbaar
Indien de overheid maatregelen op legt moet het wel haalbaar zijn om deze ook uit te voeren. Zo moet de overheid zelf duidelijkheid geven over de aantallen die gereduceerd moeten worden, op individueel niveau. Daarnaast moeten knelgevallen duidelijkheid krijgen, maar ook die blijft achterwege.

In het oorspronkelijke plan was het nadrukkelijk de bedoeling dat melkveehouders ook via het jongvee fosfaat konden reduceren. Dat is nu in feite van de baan. Als men jongvee weg doet verandert het verhoudingsgetal en wordt men gedwongen ook een melkkoe weg te doen. Dit is een zeer onwenselijke ontwikkeling. Het lijkt erop dat het fosfaatreductieplan nu toch wordt ingezet als een melkreductieplan.

Paniekvoetbal
NMV vindt het zeer onverstandig dat deze regelgeving niet langs de Kamerleden gaat maar eenzijdig door het ministerie wordt opgelegd. Het heeft wat weg van paniekvoetbal en niet van zorgvuldig doordachte wetgeving. Afspraken die gemaakt zijn worden bovendien steeds gewijzigd: zo heeft men zich niet gehouden aan de eigen afspraken omtrent de stoppersregeling, met als gevolg dat er niet genoeg gereduceerd wordt via deze regeling. Het is van groot belang dat derogatie behouden blijft, NMV ondersteunt dat uitgangspunt, maar de prijs die de blijvers moeten betalen wordt steeds hoger. NMV maakt zich daar ernstig zorgen over.

Succesvol
De cijfers van het CBS laten zien dat een groot deel van de fosfaatreductie al behaald is. De melkveehouders hebben hun verantwoordelijkheid genomen en grote stappen gezet. Zij worden hier echter niet voor beloond maar krijgen nog meer regels en een nog hogere doelstelling. De staatssecretaris geeft hiermee een verkeerd signaal af en vraagt teveel van de melkveehouders. De reductie zit op schema. Zolang dit het geval is hoeft er niet bij gestuurd te worden. Bovenal: de melkveehouders hebben behoefte aan duidelijke spelregels die niet om de paar weken veranderen!