schouten, kamerbrief, stikstof

Fosfaatrechten toch fiscaal afschrijfbaar en onderhandeling verruiming derogatie

De Europese Commissie heeft ingestemd met fosfaatrechten, dit betekent dat niets de implementatie van de fosfaatrechten nog in de weg staat. Minister Schouten geeft in een brief aan de kamer te kennen dat de fosfaatrechten toch fiscaal afschrijfbaar worden. Dit is goed nieuws, hoewel de verwachting is dat dit een prijsopdrijvend effect zal hebben op de fosfaatrechten. De einddatum die zij in de regeling opneemt is 1 januari 2028. Schouten verwacht dat de rechten een tijdelijk middel zijn om het uiteindelijke doel, een duurzame balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte (zowel binnen als buiten de Nederlandse landbouw), zo spoedig mogelijk te bereiken.

De minister geeft ook te kennen zich in te zetten de derogatie zo snel mogelijk rond te krijgen. Toch verwacht zij, gezien de besluitvormingsprocedure, dat dit niet voor april 2018 zal lukken. Opvallend is ook dat minister Schouten voor een deel gehoor wil geven aan het verzoek van NMV, en andere landbouworganisaties, om op verruiming van derogatie aan te sturen. De ‘Commissie Dierlijke Meststoffen’ (CDM)  heeft in een adviesrapport gesteld dat verruiming van derogatie op grasland uit milieuoogpunt te verantwoorden is.

Een aantal positieve geluiden waar we 2017 mee af kunnen sluiten.