Kalverfraude fosfaatrechten I en R

Fosfaatrechten en fraude met I&R systeem

De sectorpartijen zijn op het matje geroepen bij minister Schouten. Gebleken is dat er fraude is gepleegd tijdens het fosfaatreductieplan met de aanmelding van kalveren bij I&R. Het gaat hierbij om bedrijven die het kalf van een pink bij een andere kalfkoe hebben aangemeld, waarbij werd voorgedaan dat de koe een tweeling kreeg. Hiermee werd de pink op papier als jongvee aangehouden waardoor hij op papier maar meetelde als 0,53 GVE in plaats van 1 GVE.

Omvang fraude
In een brief die onze minister vanmorgen naar de Kamer stuurde staat dat er zo’n 2000 bedrijven zijn waarop meer dan 10% tweelingen geboren werden in het jaar 2017, en nog eens 5700 bedrijven waarbij e r tussen de 5-10% tweelingen ter wereld kwamen.
Uit een steekproef bleek dat in de eerste categorie van bedrijven die in 2017 meer dan 10% tweelingen registreerden, van de 29 gecontroleerde bedrijven op 23 bedrijven daadwerkelijk onregelmatigheden in de registratie werden aangetroffen. Van de bedrijven die tussen de 5-10% tweelingen registreerden zijn er 64 bezocht waarbij er op 22 bedrijven onregelmatigheden geconstateerd zijn. De komende tijd zal er gewerkt worden aan het in beeld brengen van de werkelijke omvang van de fraude. Daarbij zullen we samen met andere sectorpartijen en het ministerie een plan van aanpak initiëren.

Fosfaatreductieregeling
Als belangenorganisatie betreuren wij ten zeerste dat de melkveehouders die zich wel aan de regels gehouden hebben nu ook getroffen worden door imagoschade ten gevolge van frauderende boeren. Na de enorme inspanningen die melkveehouders geleverd hebben om de fosfaatreductieregeling te doen slagen, sneeuwt dit positieve nieuws volledig onder bij het nieuws over kalverenfraude. Het doet afbreuk aan het positieve imago van de melkveehouderij. Ook gaf de minister aan dat het de onderhandelingen over het 6e actieprogramma en de derogatie onder druk zet. Deze breuk in vertrouwen heeft haar daarbij doen besluiten de pilot voor de kringloopwijzer in 2018 in te trekken.

Tot slot levert de fraude een gevaar voor de robuustheid van het I&R systeem. De gehele sector is er bij gebaat dat dit een feilloos en robuust systeem is.