Europese boeren weggeconcurreerd door TTIP. Teken de petitie!

Veel boerenorganisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van de invoering van TTIP, het vrijhandelsverdrag met de VS. Als TTIP erdoor komt worden de Europese boeren weggeconcurreerd. Teken daarom de petitie.

Een van de doelen van TTIP is het afschaffen of sterk verminderen van importtarieven. Vooral in de landbouw zijn deze importtarieven nog relatief hoog. Deze tarieven zijn echter de enige manier om familiebedrijven die te maken hebben met veel hogere milieu-, dierenwelzijns- en voedselhygiëne-eisen dan hun collega’s in de VS, te beschermen. De VS kent nagenoeg geen normen voor dierenwelzijn op boerderijen, beperkte invulling van de identificatie- en registratieplicht en de milieustandaarden zijn er veel lager. Als de importheffingen worden weggehaald krijgt de Europese boer direct te maken met oneerlijke concurrentie met deze Amerikaanse producten.

Nederland is één van de weinig landen waar het mogelijk is om een referendum over TTIP en CETA af te dwingen. Als 300.000 Nederlanders hiervoor tekenen, dan is de regering verplicht om een referendum uit te schrijven.
Teken die petitie op: www.ttip-referendum.nl

In een brief aan de leden van de Tweede Kamer hebben de boerenorganisaties opgeroepen om nee te zeggen tegen TTIP. Mocht het verdrag er toch komen dan willen de boerenorganisaties dat de handel in landbouwproducten buiten het verdrag wordt gehouden.

Als onderdeel van de campagne zullen er in de loop van 2016 ook acties worden gevoerd. Voorafgaand aan het Algemeen Overleg Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zullen de boerenorganisaties een manifest aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer. Dit zal plaats vinden op 26 april om 15.30 uur op het Plein in Den Haag.

Wij roepen melkveehouders op om daarbij aanwezig te zijn, zo mogelijk met hun tractor. Ook zijn wij op zoek naar melkveehouders die een bord of spandoek in hun weiland langs de snelweg willen plaatsen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een berichtje te sturen aan info@nmv.nu. Als u van plan bent met de tractor naar Den Haag te komen wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met het NMV-secretariaat.