Kenteken landbouwvoertuigen Groningen

Enquête weggebruikers voor evaluatie wet snelheidsverhoging en kentekening landbouwverkeer Groningen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W heeft een wetswijziging met betrekking tot de snelheidsverhoging en kentekening voor (landbouw)verkeer ingevoerd per 1 januari 2021. Voor de provincie Groningen voert Royal HaskoningDHV een meting uit om de huidige situatie met betrekking tot (land)bouwverkeer in kaart te brengen en om te komen tot mogelijke maatregelen. Onder (land)bouwverkeer wordt verstaan de voertuigcategorieën: landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines (MM’s) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (LBTA’s). Deze voertuigen worden naast landbouw voor bijvoorbeeld transport, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening.

De in te vullen vragenlijst voor weggebruikers is onderdeel van de meting om de huidige situatie in kaart te brengen. Voor bestuurders van landbouwvoertuigen in de provincie Groningen zijn een aantal extra vragen toegevoegd vanwege onderzoek naar (land)bouwverkeer in de provincie. In dit onderzoek wordt de huidige situatie met betrekking tot (land)bouwverkeer in beeld gebracht om te komen tot mogelijke maatregelen. Zo kunt u knelpunten en wensen op de kaart plaatsen. Bestuurders van (landbouw)voertuigen kunnen tevens routes intekenen die zij regelmatig rijden.

Wij vragen u de vragenlijst in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt en het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 28 februari 2021.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de enquête, dan kunt u een e-mail sturen naar Kentekening@rhdhv.com.

Wij willen u hartelijk danken voor uw medewerking.
Royal HaskoningDHV