EMB NMV actie tegen CETA TTIP grens België Duitsland

EMB en NMV roepen op tot protest

De European Milk Board (EMB) gaat vrijdag 25 januari iets ten zuiden van Nederland protesteren tegen vrijhandelsverdragen en voor een eerlijk wereldhandelsbeleid. De vrijhandelsverdragen – zoals het CETA-verdrag tussen de EU en Canada – dragen bij aan meer macht voor grote bedrijven en minder macht voor boeren, consumenten en werknemers. Daarom roepen we u op om mee te doen met deze actie.

NMV heeft grote moeite met genoemde handelsverdragen. De EU heeft zeer hoge standaarden wat betreft het milieu, dierenwelzijn, waterkwaliteit, arbeidsomstandigheden, enz.  Als boeren buiten de EU middels een handelsverdrag vrij op de Europese markt mogen komen, ontstaat oneerlijk concurrentie.

NMV vindt dat de EU alleen producten toe mag laten die aan dezelfde standaarden voldoen als producten die in de EU geproduceerd worden. Tenzij de hoge EU-standaarden naar behoren gewaardeerd worden met een hogere opbrengstprijs. Bovendien maakt vrije import regulering zeer moeilijk. De EU zou haar boeren juist moeten beschermen tegen goedkope importen.

De aanleiding voor deze demonstratie is de procedure van het Europese Hof van Justitie (HvJEG) over de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA), waarin de arbitragecommissie die in de overeenkomst is gepland, onder de loep wordt genomen. De advocaat-generaal legt op 29 januari een verklaring af over deze procedure. De handelsovereenkomst tussen de EU en Japan wordt begin februari van kracht en de EU onderhandelt over andere vrijhandelsovereenkomsten met veel landen van deze wereld.
 
Programma:
De demonstratie begint op 25 januari om 12.00 uur in het Duits-Belgische Lichtenbusch. Boeren uit Duitsland, België, Frankrijk en Nederland zijn door de EMB opgeroepen met tractoren naar het Duits-Belgische Lichtenbusch te rijden. Ook NMV roept haar leden op om mee te protesteren. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties, waaronder onze landelijke bestuurder, Hans Geurts, zullen op de brug korte toespraken houden. Nadien zal een Europese boerenverklaring op passende wijze worden ondertekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts uit Veulen (06 40345850)

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Dutch Dairymen Board (DDB), de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu steunen deze Europese actie.

Tags:
, ,