NMV ganzenschade, Bij12, wildschade

Eigen risico ganzenschade N-Holland naar 20% Meld winterschade voor 1 maart

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft dinsdag 16 februari jl. besloten om het eigen risico bij de uitkering van ganzenschade te verhoging van 5% naar 20%. Deze wijziging gaat in per 1 mei 2021. Het persbericht van de provincie Noord-Holland over deze besluitvorming is terug te vinden via de link:

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Februari_2021/Provincie_wijzigt_vergoeding_voor_schade_door_ganzen

Deze maatregel was al langer aangekondigd en hiervoor heeft de NMV op 8 september 2020 de gedeputeerde Staten en statenleden al formeel in gebreke en verzuim gesteld. De NMV wil bij voorkeur gezamenlijk met andere agrarische partijen hier officieel bezwaar tegen aantekenen.

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, wil ik jullie wijzen op het volgende: meld de winterschade ganzen voor 1 maart a.s.! We ontvangen signalen dat de administratieve verwerking van tegemoetkomingsaanvragen in de loop van dit jaar lastiger gaat worden. Daarnaast wordt de verhoging van het eigen risico naar 20% waarschijnlijk per 1 mei a.s. doorgevoerd en het zou jammer zijn als bij een te late melding deze korting meteen verrekend wordt over de winterschade. Daarom het klemmende beroep om de schade zsm te melden en deze informatie te delen.

De schade melden kan via https://mijnfaunazakenbij12.nl/user/login

Met vriendelijke groet,

NMV Noord-Holland