Stikstofvisie NMV, stikstof, leidraad

Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030

De Nederlandse zuivelketen staat voor een duurzame melkveehouderij die gezonde producten voortbrengt in een gezonde omgeving. Dit willen melkveehouders en zuivelondernemingen ook in de toekomst waarmaken op basis van verantwoorde productie, voldoende draagvlak en een gezond verdienmodel. Daarom komen we nu zelf met nieuwe duurzaamheidsdoelen voor 2030.

Succesvolle aanpak
Door maatschappelijke thema’s proactief op te pakken, willen we het draagvlak in de maatschappij behouden en toekomstbestendig blijven. Dit is al verschillende keren succesvol gebleken; bijvoorbeeld bij de verlaging van het antibioticagebruik en bij weidegang.

Zelf aan het roer
De duurzaamheidsdoelen zoals vastgelegd in de Duurzame Zuivelketen hebben we aangepast aan de huidige tijdsgeest. Daarmee willen we ervoor zorgen dat we als sector zelf aan het roer blijven staan van de verduurzaming van onze zuivelketen. Naast NZO en LTO Nederland werken vanaf dit jaar ook NMV en NAJK mee in de Duurzame Zuivelketen.

ZuivelNL
De Duurzame Zuivelketen is vanaf nu een themagroep van ZuivelNL, het platform waarin melkveehouderij (NMV, LTO) en industrie (NZO) samen werken aan een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

7 duurzaamheidsthema’s
De nieuwe doelen voor 2030 zijn opgesteld voor de volgende zeven thema’s:

– klimaatverantwoorde zuivelproductie;
– continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn;
– behoud van weidegang;
– biodiversiteit en milieu;
– verdienmodellen;
– grondgebonden melkveehouderij;
– veiligheid op het boerenerf.

Tot nu toe hield de Duurzame Zuivelketen zich met de vier eerstgenoemde thema’s bezig.

Drie nieuwe thema’s
Per 2019 worden hier dus drie nieuwe thema’s aan toegevoegd. Om verdergaande stappen op het gebied van verduurzaming te kunnen zetten, moet er een goed verdienmodel voor de veehouder zijn. Er bestaat consensus over een toekomst op basis van een grondgebonden melkveehouderij. De overige partijen sluiten aan bij de commissie grondgebondenheid. Wij als NMV zetten nog wel vraagtekens bij de haalbaarheid van die plannen, en zullen dit dan ook nauwlettend en kritisch volgen. Veiligheid op het boerenerf vinden we van belang, zowel voor de veehouder zelf als voor zijn gezinsleden, medewerkers en bezoekers.

Integraal
De genoemde onderwerpen benaderen we zoveel mogelijk integraal, dus in samenhang met elkaar. Net als in de afgelopen jaren gaat de Duurzame Zuivelketen bij het bereiken van de sectordoelen voor 2030 uit van de diversiteit in de sector. Zo kan de ene melkveehouder meer doen aan natuur en landschap, terwijl een ander meer werkt aan duurzame energie. In 2023 en 2027 zijn er ijkmomenten voorzien en zullen we een aantal doelen concreter invullen. Ook kunnen we dan – indien nodig – onze doelen actualiseren.

We praten u graag bij
NMV is van plan om begin 2020 met u in gesprek te gaan over de doelen van de Duurzame Zuivelketen voor 2030. U bent van harte welkom om zich te laten informeren, vragen te stellen en suggesties te doen op één van onze bijeenkomsten waar u nog een uitnodiging voor zult ontvangen.