Internationaal

De NMV maakt zich grote zorgen over de invoering van TTIP en andere vrijhandelsverdragen, waardoor melkveehouders te maken krijgen met oneerlijke concurrentie. Een van de doelen van TTIP is het afschaffen van importtarieven. Deze tarieven zijn de enige manier om familiebedrijven die te maken hebben met hogere milieu-, dierenwelzijns- en voedselhygiëne-eisen dan collega’s in de VS, te beschermen.

Archief

Het is onrustig in agrarisch Europa. Collega’s uit verschillende sectoren in meerdere landen demonstreren tegen de huidige lage prijzen voor o.a. vlees, groente en melk. In Nederland groeit de roep om in actie te komen, want dat het zo niet verder kan, is wel duidelijk. Naast...

In Europa loopt het over van de melk, melkprijzen storten ons boeren in de afgrond! Grote EMB-actie ’s morgens 7 september naar aanleiding van de bijeenkomst van de EU landbouwministers in Brussel Beste collega’s, Voor ons allemaal is de situatie dramatisch aangescherpt. De melkprijzen zijn ontzettend laag, melkveehouders...

In veel EU landen voeren de melkveehouders actie met het blokkeren van snelwegen, grenzen, melkfabrieken en supermarkten. Deze acties zijn begrijpelijk, de nood is heel hoog. De actiebereidheid van de Nederlandse melkveehouders is door ons nog niet gepeild. Wel wordt er overleg gevoerd met collega...