Internationaal

De NMV maakt zich grote zorgen over de invoering van TTIP en andere vrijhandelsverdragen, waardoor melkveehouders te maken krijgen met oneerlijke concurrentie. Een van de doelen van TTIP is het afschaffen van importtarieven. Deze tarieven zijn de enige manier om familiebedrijven die te maken hebben met hogere milieu-, dierenwelzijns- en voedselhygiëne-eisen dan collega’s in de VS, te beschermen.

Archief

In veel EU landen voeren de melkveehouders actie met het blokkeren van snelwegen, grenzen, melkfabrieken en supermarkten. Deze acties zijn begrijpelijk, de nood is heel hoog. De actiebereidheid van de Nederlandse melkveehouders is door ons nog niet gepeild. Wel wordt er overleg gevoerd met collega...