Dit is een test voor WhatsApp berichten

Er zijn verschillende manieren om WhatsApp berichten te versturen. Met deze tekst kunnen we de verschillende mogelijkheden testen/bekijken.

Ons doel van WhatsApp is: leden op een snelle manier informeren en berichten eenvoudig delen. Het achterliggende doel is: leden binden en leden werven. Daarom moet in elk verzonden item duidelijk zijn dat het een bericht afkomstig is van NMV. De eerste ontvanger ziet ons logo, zodra hij/zij het deelt als regulier tekstbericht is ons logo weg.

In afstemming met Bertus bestaan de deelnemers in de testverzendlijst uit: Bertus, Brooke, Elly, Gerda, Jeroen en ikzelf. (Dit is nl. niet van elkaar te zien)