Disclaimer

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voor komen. De NMV, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.