dierenactivisten

Dierenactivisten | NMV in overleg voor eerder ingrijpen

Afgelopen week is er door dierenactivisten van ‘Meat the Victims’ ingebroken in een varkensbedrijf te Boxtel. Hierbij is de boer, die ze nog probeerde tegen te houden, voorbij gelopen door zo’n 200 activisten die vervolgens zijn stal zijn binnengedrongen. Gedurende 10 uur hebben ze de stal bezet gehouden.

NMV is geschokt en boos over de brutaliteit van dit optreden. Tegelijkertijd is NMV teleurgesteld in het optreden van de politiemacht. De activisten konden gedurende 10 uur ongestoord de boer de toegang tot zijn eigendommen ontzeggen zonder dat er echt werd opgetreden. De boer werd ter plaatse gesterkt door verschillende boeren uit het hele land die hun steun kwamen betuigen.

NMV vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een stel internationale dierenactivisten een veestal openen en daar gedurende meerdere uren ongestoord actie kunnen voeren. Het betreft een goed onderhouden en modern veebedrijf die in Nederland aan alle regels qua diergezondheid of welzijn voldoet. Hier woont een ondernemer met zijn gezin, die hard werkt voor een inkomen.

Gelukkig heeft NMV uit vele delen van Nederland bij zowel veehouders als politici, maar ook burgers en de minister, een afkeurend geluid gehoord. Ook de media besteedde er aandacht aan met overwegend afkeuring. Ongeloof en afkeurende opmerkingen gaan de gehele sector door.

NMV roept veehouders op een buurtapp aan te maken zodat er bij het volgende incident snel gereageerd kan worden en steun verleend.

Daarnaast is NMV in gesprek met onder andere POV en ZLTO om erop toe te zien dat er een gedegen protocol komt om eerder in te grijpen en te de-escaleren in de toekomst. De politie en het ministerie zullen we hier tevens in betrekken en zal over alle sectoren heen gaan.