Derogatievoorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft het voorstel gedaan om de derogatie waar Nederland gebruik van maakt in de huidige vorm nog twee jaar te continueren. Dit voorstel moet nog worden aangenomen door het nitraatcomité, die hierover op 4 april zal gaan stemmen.

Harm Wiegersma, NMV voorzitter: ‘Hoewel wij vanuit NMV steeds gepleit hebben voor een verruiming van derogatie naar 300 kg/N, realiseren we ons dat we gezien de huidige onrust blij moeten zijn met continuering voor de komende twee jaar. Als we in de tussenliggende periode de rust weer terug kunnen brengen in de sector, en het vertrouwen terugwinnen, dan hebben we twee jaar de tijd om wederom met een goede onderbouwing te komen voor het vervolg. Bovendien pleiten wij al vanaf het eerste uur voor een bedrijfsspecifieke derogatie. We zien nu dat ook andere sectorpartijen zich langzaamaan achter ons standpunt scharen. Het zal zeker helpen wanneer we over twee jaar met één geluid naar Brussel kunnen gaan’.

De melkveehouderij heeft een turbulente periode achter de rug. Sinds 2015 diende zich de ene na de andere calamiteit zich aan. De onzekerheid door fosfaatrechten, het fosfaatreductiejaar, de I&R onregelmatigheden en vervolgens het al dan niet verlengen van de derogatie heeft er behoorlijk ingehakt. NMV is geen voorstander geweest van fosfaatrechten, toch hopen we dat nu de rechten eenmaal geïmplementeerd zijn, de rust in de sector wederkeert. We zien dat dergelijke calamiteiten tot in Brussel doordringen en onze onderhandelingspositie verzwakt. NMV zal de komende tijd bij het ministerie aan blijven dringen op het verbeteren van de robuustheid van het I&R systeem. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat onregelmatigheden of administratieve onvolkomenheden de positie van de Nederlandse melkveehouderij ondermijnen en de discussie wordt afgeleid van de doelstelling. Uiteindelijk is een derogatie juist gunstig voor de waterkwaliteit, en daarmee uitstekend te verantwoorden.

Ook is het wat de NMV betreft ontoelaatbaar dat er politieke partijen zijn die er in Brussel voor pleiten dat Nederland geen derogatie verdient. Volgens ons is dit gebaseerd op emoties en niet op feiten. Helaas veroorzaakt het wel onrust. Daarom heeft NMV een tegenreactie  gestuurd naar de Europese Commissie.