derogatie

Derogatieverlenging 2 jaar, aanvullende voorwaarden

NMV is blij dat de onzekerheid rondom derogatie eindelijk weggenomen is. De minister informeerde 22 juni jongstleden de Kamer met een brief over verlenging van derogatie. Er is een derogatieverlenging van 2 jaar aangekondigd, met een aantal aanvullende maatregelen. Die maatregelen gelden onder andere voor de sleepvoetbemester op klei- en veengrond. Voortaan mag de sleepvoet alleen nog maar gebruikt worden, als de temperatuur beneden de 20 graden Celsius is. Wat NMV betreft een onwerkbare maatregel die vooral ook de loonwerkers in de problemen helpt, omdat er dan veel minder gelegenheid is om de mest aan te wenden. Hierdoor wordt de druk op flexibiliteit van loonwerkers nog hoger. NMV is van mening dat er onvoldoende goede alternatieven zijn, en dat het invasief bewerken van de toplaag in deze gebieden onwenselijk is. Een afweging die onvoldoende blijkt uit het opnemen van deze maatregel in de derogatiebeschikking.

Emissiearm aanwenden mest in derogatiebeschikking

Ook is de verplichting van emissiearm aanwenden van mest opgenomen in de derogatiebeschikking. Was dat eerst nog een nationale aangelegenheid, nu worden we ook voor derogatie aan de nitraatrichtlijn gehouden. Dit betekent voor de boeren die gebruik maken van de vrijstelling voor bovengronds bemesten, dat zij per 2021 niet meer met behoud van derogatie gebruik mogen maken van de vrijstelling. Het jaar 2020 wordt gezien als een overgangsjaar, omdat de deelnemende boeren dit jaar niet konden voorzien dat zij niet aan de gestelde voorwaarden van derogatie voldeden, aangezien het mestrijdseizoen reeds ver gevorderd is. NMV vraagt zich af hoe deze voorwaarde in de derogatiebeschikking gekomen is. We hebben nog steeds een WOB uit staan voor alle communicatie omtrent de derogatieonderhandelingen, en hopen daar antwoorden te krijgen op vragen die de brief oproept.

Handhavingsstrategie mest

De Europese Commissie geeft daarnaast aan dat zij het erg belangrijk vindt dat de maatregelen in de ‘versterkte handhavingsstrategie mest’ worden geïmplementeerd. In deze aanpak wordt er naar gestreefd dat het naleven van de mestregelgeving groter wordt. Onder andere door betere samenwerking van ketenpartijen én digitaal registreren en verantwoorden van mesttransporten. Ook wordt het sanctiebeleid herzien.

Lees ook:
Nmv-bezorgd-over-derogatie-vraagt-opheldering-bij-minister_20 mrt 2020

Derogatie-het-europese-zwaard-van-damocles-boven-agrarisch-nederland