Deadline gecombineerde opgave 2021

Het zal u niet ontgaan zijn dat het weer tijd is om de jaarlijkse opgave in te vullen. U kunt nog enkele dagen de gecombineerde opgave invullen of herstellen.

Veel van uw antwoorden worden gebruikt voor controles en de opgave kan gewobbed worden door milieuorganisaties, die natuurvergunningen kunnen aanvechten.

De gecombineerde opgave wordt volgens het AVG-register met veel instanties gedeeld zoals de NVWA, de Gezondheidsdienst voor Dieren, de waterschappen, RWS en inspectie SZW. Laatst genoemde ministerie neemt geen rol in een advies bij de toelating van nieuwe technieken. Vorig jaar kreeg u een vraag over het Veiligheidsplan. Nu de inspectie SZW rundveebedrijven gaat controleren is de kans aanwezig dat dit nu te interpreteren is als een risico-inventarisatie en evaluatieplan (RI&E). Dat lijkt een wettelijk voorschrift te zijn voor melkveebedrijven zonder personeel die gebruik maken stagiaires en bedrijfshulp. De inspectie lijkt van mening dat er geen melkbedrijven bestaan die geen RI&E zouden hoeven te hebben. Hier stelt NMV vragen over.

Het lukraak delen van uw gegevens is niet toegestaan zonder doel en wettelijke grondslag. In 2018 kregen nog 5 instanties uw gecombineerde opgave, in 2020 zijn het er maar liefst 11 geworden. (Beschrijving van gegevensverwerking GO)

Derogatie
Via de tijdige opgave krijgt u het recht op gebruiksruimte mest voor de opgegeven percelen landbouwgrond en een hogere fosfaatgebruiksruimte als u de juiste bodemanalyses heeft gemeld. Veel antwoorden worden gebruikt om de meststoffenwet te controleren. Zo vraagt men feitelijk hoeveel melk er níet is afgeleverd aan een zuivelonderneming, zodat de bekende productie per koe verhoogd wordt met de ontbrekende melk. Als er meer mest is geproduceerd/aangewend dan de gebruiksnormen toestaan loopt u het risico dat de eventuele derogatie wordt ingetrokken, met hele nare gevolgen van dien.

Denk ook aan het ledenbericht over de registratie van eventuele paarden. Volgend jaar worden paarden mogelijk automatisch ingelezen als ze op een bedrijfsmatig ubn gehouden zijn.

GLB
Tot slot is de opgave ook bedoeld voor de aanvraag van de GLB-subsidie. U kunt tot en met 15 mei transacties in mijnrvo.nl doen in betalingsrechten die nodig zijn voor deze subsidie. Als u de opgave voor 16 mei doet, wordt u niet gekort, na deze datum krijgt u met inhoudingen op de subsidie te maken.