De Wolf, moordlustig monster

Wie heeft er de afgelopen jaren nou niet over de wolf gehoord? Vanaf 2014 is de wolf in ons mooie kikkerlandje te zien. Er zijn tot nu toe 458 meldingen binnengekomen over schade waarbij het vermoeden bestaat dat de wolf erachter zit. Daarom is er een aantal jaren geleden voor gekozen om “Het Wolvenplan“ te schrijven. Het Rijk, provincies en BIJ12 zijn hiermee aan het werk, waarbij BIJ12 het mandaat heeft gekregen om schade te inventariseren en eventueel af te handelen. Door dit wolvenplan kunnen provincies hun beleid formeel verankeren in verordeningen of beleidsregels. Met als doel om zowel landbouwhuisdieren als ook wolven te kunnen beschermen.

Er zijn tot nu 5 fases benoemd in het wolvenplan:
1. Er bevindt zich (af en toe) een zwervende wolf in Nederland
2. Er bevindt zich een territoriale wolf in Nederland
3. Er bevindt zich een territoriaal wolvenpaar in Nederland
4. Er bevindt zich een territoriaal wolvenpaar in Nederland met jongen
5. We bevinden ons 10 jaar na de eerste voortplanting
Wat NMV en de meeste veehouders en burgers betreft zou er ook een 6e fase moeten komen:
6. Hoe komen wij zo snel mogelijk van de moordende wolven af?

Helaas is de wolf als beschermde inheemse diersoort bestempeld vanaf 30 juni 2014 (Staatscourant 18306). Dus is opzettelijk verstoren/doden/vangen ten strengste verboden in de wet natuurbescherming. Wat een veehouder kan en ook zeker moet doen, is melding maken van schade. Volgens de Habitatrichtlijn artikel 16 is het met een ontheffing mogelijk om de probleem-wolf te schieten. Rijksoverheid en provincie kunnen hierin zelf voorzien, want het is een politieke keuze om daarvoor geen ontheffing te verstrekken.

Veel veehouders hebben grote zorgen en angsten dat de wolf bij hun vee komt en de gevolgen die dat zal hebben. Zeker nu de lammertijd er weer aankomt. Een andere reële dreiging is varkenspest bij wilde zwijnen in grote delen van Duitsland en het besef dat wolven, die lange afstanden afleggen in korte tijd, deze dierziekte kunnen verspreiden.
Met een ontheffing zouden we in Nederland de landbouwhuisdieren in elk geval meer kunnen beschermen als de wolf die aanvalt. Het blijft bijzonder dat in zo’n korte tijd zoveel wolven in Nederland zijn gekomen. Zijn die op eigen kracht hier gekomen? “Stichting Annemieke” vraagt mensen die meer weten om zich te melden.

De NMV is van mening dat de populatie wolven grensoverschrijdend bekeken moet worden. Daarbij zullen duidelijke Europese kaders gemaakt moeten worden over de instandhouding, over de locatie en met welke populatie. Het is tijd om daar zowel nationaal als internationaal afspraken over te maken. Ook het wolvenplan heeft zeker een update nodig.

Tags:
,